Teleca levererar styr- och övervakningssystem till Forsmarks kärnkraftverk

Teleca levererar styr- och övervakningssystem till Forsmarks kärnkraftverk Benima, en del av Telecakoncernen, har av Forsmarks Kraftgrupp AB fått i uppdrag att modernisera styrnings- och övervakningssystemet av avfallsanläggningen vid Forsmark 3. Avfallsanläggningen hanterar rening av processvatten och filtermassor från Forsmark 3 och även från Forsmark 1 och 2. Benimas åtagande avser komplett systemleverans och inkluderar konstruktion, programmering, testning och driftsättning av nytt styrsystem samt modifiering av en del befintlig utrustning. Under en mycket kort stilleståndsperiod skall befintligt system rivas och det nya monteras och sättas i drift. - Vi är mycket stolta över att få det här uppdraget från Forsmark säger Gunnar Meller, projektledare i Benima. Vi har kunnat möta kundens kravbild tack vare de erfarenheter som vi har skaffat oss genom många års arbete åt kunder med höga krav på säkerhet och effektivitet inom bl.a. kärnkrafts och läkemedelsindustri. Genom projektet kommer Forsmark att få ett tekniskt avancerat kontroll- och övervakningssystem som är byggt på den modernaste tekniken. För ytterligare information, kontakta: · Gunnar Meller, projektledare Benima tel: 070-53 53 048 · Lars Andersson, projektledare Forsmark tel: 070-304 16 84 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Forsmark var det första kärnkraftverket i världen som kunde leverera el med certifierad miljövarudeklaration - så kallad EPD (Environmental Product Declaration). Forsmark är dessutom registrerat enligt EMAS (EU:s förordning om miljöstyrning och revision) samt miljöcertifierat enligt ISO 14001. Forsmark står för cirka en sjättedel av den svenska elproduktionen, motsvarande hela elbehovet för tre städer av Stockholms storlek. Kraftverket har tre reaktorer och är Sveriges nyaste kärnkraftverk. www.forsmark.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031205BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031205BIT00660/wkr0003.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar