Teleca öppnar nytt kontor i Polen

Teleca öppnar ett nytt kontor i Lodz i Polen, sedan tidigare finns ett kontor i Warszawa. Den senaste tiden har Teleca framgångsrikt sålt projekt till kunder där hög kvalitet och närhet till kund har kunnat erbjudas till mycket förmånliga priser. Detta har varit möjligt genom att ha ett kontor nära kunden som driver projekt gemensamt med Telecas dotterbolag i Polen, där kostnaden är lägre. För att möta en ökad efterfrågan och samtidigt kunna erbjuda ännu konkurrenskraftigare priser öppnar Teleca nu sitt andra kontor i Polen.

Telecas dotterbolag i Polen specialiserar sig i första hand som ett utvecklings-, underhålls- och testcenter för telekomleverantörer och mobiltelefontillverkare. Målet för det nya kontoret är att ha minst 30 medarbetare under det första året, men Teleca tror att det finns goda möjligheter för verksamheten i Polen att expandera vidare inom kort. – Intresset för erbjudanden där vi kombinerar resurser från kontor i olika länder med specialistkompetens baserad i Polen ökar. Den senaste tiden har vi upplevt en gynnsam orderutveckling och för att möta efterfrågan öppnar vi nu ytterligare ett kontor i Polen, säger Mike Gibbons, General Manager Network Equipment på Teleca. För ytterligare information, kontakta: - Mike Gibbons, General Manager Network Equipment, Teleca AB, mobil: +44 7976 397 738 - Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, mobil: 070379 18 30

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar