Teleca stärker sin position inom Mobile Devices - förvärvar YacCom i Frankrike med 34 medarbetare

Teleca stärker sin position inom Mobile Devices - förvärvar YacCom i Frankrike med 34 medarbetare Teleca har förvärvat konsultföretaget YacCom i Rennes, Frankrike, med 34 medarbetare. Förvärvet är en del av Telecas strategi att bygga en global affär inom Mobile Devices och stärka sin position på ledande europeiska marknader. YacCom YacCom bildades för fem år sedan och har haft en stabil tillväxt med utmärkta marginaler sedan start. Bolaget har byggt en stark position såväl inom Mobile Devices i Frankrike som internationellt tack vare ledande kompetens och kontakter på hög nivå hos många ledande mobiltelefontillverkare. YacCom erbjuder avancerade programvarulösningar till en bred kundgrupp. Bland kunderna återfinns Alcatel, Arima, France Telecon, Mitsubishi, Philips, Quanta, Samsung, Sendo och Wavecom. - Samgåendet skapar stora utvecklingsmöjligheter dels genom Telecas fokus på Mobile Devices och dels genom samarbete med Telecas nuvarande enheter i Frankrike, säger Jacky Boscher, VD på YacCom. Genom samgåendet kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett mer komplett tjänsteutbud och även förbättra vår leveransförmåga. Vi är övertygade om att samgåendet med Teleca kommer att accelerera vår utveckling. - YacCom stärker Telecas förmåga att leverera helhetslösningar i Frankrike speciellt inom Mobile Devices, säger Nick Stammers, VD på Teleca AB. Vi är mycket imponerade över YacComs erfarna utvecklingsteam och fokuserade ledning, som har levererat stabil tillväxt och utmärkta marginaler under mycket svåra marknadsförhållanden. Effekter av förvärvet Teleca betalar i basköpeskilling ca 39 Mkr. Härtill utgår beroende på resultatutvecklingen tilläggsköpeskilling år 2004 och år 2006. Inkluderat i YacCom finns en nettokassa om ca 22 Mkr. YacCom konsolideras med Telecas resultat från och med 1/1 2003. Förvärvet förväntas ge en omedelbart positiv effekt på vinst per aktie efter full skatt. Goodwill skrivs av under 10 år med ca 1,6 Mkr per år. För ytterligare information ring: * Nick Stammers, CEO, Teleca AB, +44 7768 323 535 * Jacky Boscher, CEO, YacCom, +33 685 227 181 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar