Teleca startar nytt kontor i Japan

Teleca startar nytt kontor i Japan Teleca har beslutat att starta ett nytt dotterbolag i Tokyo, Japan. Bolaget kommer att vara operativt under andra halvåret 2003. År 2002 påbörjade Teleca en lokal försäljningskampanj i Japan riktad mot främst mobiltelefontillverkare. Under perioden har även en framgångsrik affärsverksamhet utvecklats med en mängd ledande japanska företag som kunder. Det nya dotterbolaget kommer att ytterligare stärka Telecas position inom mobiltelefoni, som fortsätter att utvecklas mycket bra med en stark efterfrågan. Japan är världens näst största ekonomi och är världsledande inom konsumentelektronik och telekommunikation, två av Telecas viktigaste marknader. Genom ett nytt dotterbolag i Japan kommer Teleca att väsentligt kunna öka omsättningen på den lokala japanska marknaden. Samtidigt kan man utveckla lösningar i Europa för kunder i Japan. Teleca kommer att kunna dra nytta av existerande kundrelationer då många av Telecas stora kunder i Europa är japanska, t ex Mitsubishi, Panasonic, Sony och Toshiba. Ett försäljningsteam och teknisk support kommer att finnas på plats från början. Ytterligare personal kommer att rekryteras i takt med att affärerna utvecklas. Teleca förväntar sig att det nya dotterbolaget kommer att vara lönsamt och ha åtminstone 10 anställda inom en sexmånadersperiod från att det är operativt. Till en början kommer Teleca att fokusera på segmenten Mobile Devices och Telecom Equipment med betoning på erbjudanden som Symbian, Series 60 Platform och Obigo. Framöver planerar Teleca att utvidga aktiviteterna till att omfatta även andra viktiga marknadssegment som t ex Automotive och Life Science. - Teleca har en mycket stark position på mobiltelefonimarknaden idag och vår nya närvaro i Japan kommer att göra det lättare för oss att ta vara på de enorma möjligheterna på den lokala Japanska marknaden och i andra delar av Asien, säger Nick Wood, Senior Vice President, Teleca Mobile Device Group. - Asien är en mycket intressant marknad för Teleca och vi märker av en ökad efterfrågan på våra tjänster och Obigo-produkter. Vi är övertygade om att vi genom vårt försiktiga tillvägagångssätt kan bygga en mycket framgångsrik affär i Japan, säger Nick Stammers, VD på Teleca AB. För ytterligare information, kontakta: · Nick Stammers, VD, Teleca AB, +44-7768 32 35 35 · Nick Wood, Senior Vice President, Teleca Mobile Device Group, +44-7774 723623 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 400 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar