Teleca tecknar ramavtal med Vodafone Sverige

Teleca tecknar ramavtal med Vodafone Sverige Teleca har idag i dag tecknat ramavtal med Vodafone Sverige. Avtalet gäller tjänster inom tele- och datakommunikation. Teleca är ett av fem företag som, i konkurrens av flera andra, fått teckna ramavtalet som löper på ett år. Under 2003 har Vodafone Sverige för avsikt att upphandla samtliga konsulttjänster från dessa fem ramavtalspartners vilket innebär ett ökat samarbete med Teleca. Teleca är redan idag en ledande leverantör av tjänster och lösningar för operatörer i Europa. Ramavtalet med Vodafone Sverige stärker ytterligare Telecas position inom operatörssegmentet. - För Teleca är Vodafone Sverige en prioriterad kund och vi ser fram emot att jobba nära dem, säger Johan Strid, VD för Teleca OSS. Detta är vårt första gemensamma ramavtal och vi ser Vodafone Sverige som en viktig långsiktig partner. Teleca har tidigare hjälpt Vodafone Sverige med att bl a installera och integrera ett system för effektivare övervakning av nät och tjänster. Idag arbetar Teleca med en förstudie för nya tjänster i Vodafone Sveriges mobilnät. - Vi har genomfört en omfattande upphandling för att säkerställa tillgång till hög teknisk kompetens och kvalitet. Teleca har till fullo levt upp till våra höga krav, säger Torsten Millqvist, inköpschef på Vodafone Sverige. Telecas ramavtal omfattar bl a: projektledning, infrastruktur-design, systemutveckling, systemarkitektur, test management/test performance, CRM-specialister, billing-specialister, tekniska specialister, radioplanering samt strategi- och produktspecialister. För ytterligare information, kontakta: Johan Strid, VD, Teleca OSS AB, telefon 040-665 92 76, mobil 0703-79 10 61 Torsten Millqvist, Inköpschef, Vodafone Sverige AB, telefon 0455-33 10 00 Teleca finns på 3GSM World Congress i Cannes 18-21 februari. Välkommen till monter E68 i hall 2. Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 15 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar