Teleca tecknar underhållsavtal inom telekom

Teleca tecknar underhållsavtal inom telekom Teleca har tecknat ett underhållsavtal med Ericsson gällande tjänster kring komplexa telekomsystem främst inom fastnät och GSM telefoni. Avtalet sträcker sig över ett år och det totala ordervärdet beräknas till 41 Mkr. Avtalet är konstruerat för att uppfylla åtaganden gjorda i ett tidigare tecknat outsourcingkontrakt och för att fullfölja nya krav från kunden. Avtalet omfattar bland annat expertstöd, support, underhåll och verifiering av funktionalitet i befintliga produkter. Totalt kommer ca 50 personer arbeta med uppdraget. Det nya avtalet gör det möjligt för Teleca att sänka Ericssons kostnader ytterligare med bibehållen kvalitet. - Vi ser avtalet som ett bevis på Telecas professionella erbjudande till leverantörer som önskar att sänka kostnaderna för storskaliga utvecklingsprojekt med bibehållen hög kvalitet, säger Lars-Göran Nilsson, VD för Teleca Networks. För ytterligare information, kontakta: · Lars-Göran Nilsson, VD Teleca Networks AB, telefon 063 -195 100 · Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 400 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030424BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030424BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar