Teleca utökar verksamheten på den globala marknaden för GPRS och 3G genom nytt outsourcing-avtal inom FoU i Norge

Teleca utökar verksamheten på den globala marknaden för GPRS och 3G genom nytt outsourcing-avtal inom FoU i Norge Teleca och Ericsson har tecknat ett "Letter of Intent" avseende ett outsourcing-avtal, där Ericssons norska forsknings- och utvecklingsverksamhet inom GPRS kommer att överföras till Teleca. Som en del av avtalet kommer ca 70 anställda att övergå från Ericsson till Teleca i Norge. Avtalet är en del av Telecas strategi att växa på den Nordiska marknaden samt att utöka outsourcing-verksamheten. - Det planerade avtalet har möjliggjorts genom Telecas starka position på marknaden för outsourcing inom FoU, säger Nick Stammers, VD på Teleca. Avtalet är viktigt eftersom det förstärker Telecas position på den Nordiska marknaden och ytterligare ökar vår kompetens på den globala marknaden för GPRS och 3G. Outsourcing-avtalet förväntas ge en omedelbar positiv påverkan på Telecas resultat och nå normala Teleca-marginaler inom två år. Avtalet förväntas slutföras i oktober 2002. Då kommer ytterligare information att finnas tillgänglig. För ytterligare information, kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB, tel +44 7768 32 35 35 Anders Cedervall, vVD, Teleca AB, tel +46 705 33 03 30 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 200 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar