Teleca utvecklar synkroniseringslösning till 3

Teleca utvecklar synkroniseringslösning till 3 Teleca har fått i uppdrag av 3 i Italien att leverera en synkroniseringslösning. Systemet synkroniserar information från flera olika enheter, såsom handdatorer, 3G-mobiltelefoner och bärbara datorer, med företagets interna nätverk och system. Lösningen kommer inledningsvis att lanseras i Italien och senare på andra marknader där 3 är verksamt. Lösningen kommer även att integreras med andra företagssystem, som provisioning, billing, mediation etc, vilket skapar en komplett synkroniseringslösning. Systemet baseras på den öppna standarden SyncML. Det innebär en gemensam plattform för förmedling av data mellan flera enheter och är också nyckelfaktorn för trådlös (over-the-air) synkronisering i framtiden. Lösningen möjliggör avancerade mobila tjänster såsom mobila kontor, planering av multimedia- och sportevenemang samt automotive- och M2M-applikationer. Telecas uppdrag omfattar tjänster inom utveckling, integration, implementation, installation samt support av synkroniseringssystemet. - Avtalet med Teleca är ytterligare ett steg i vår strategi att utveckla högkvalitativa infrastrukturer och tekniska plattformar. Lösningen gör det möjligt för våra kunder att synkronisera sin personliga information, såsom kalender, adressbok och schema, med företagets server, dator, handdator och förstås med telefon för UMTS, vilket är en nödvändig service för personer som alltid är på resa, säger Bob Fuller, VD för 3 tillsammans med Vincenzo Novari. - Teleca har en bred och stark geografisk närvaro. Avtalet med 3 stärker vår position som en global leverantör och ligger i linje med vår försäljningsstrategi, säger Nick Stammers, VD för Teleca. - Telecas lösning är det första globala synkroniseringssystemet för 3G- nät. Den knyter samman många olika system och ger användaren en möjlighet att enkelt uppdatera sin dator vare sig han är på arbetet eller hemma, säger Giovanni Gullì, försäljningschef på AU-System Italia. För mer information, kontakta: · Francesco Cardinale, VD, Teleca Solutions Italia SpA, telefon +39-348 401 5193 · Nick Stammers, VD, Teleca AB, telefon +44-7768 32 35 35 · Gian Marco Litrico, Director of external and media relations, 3, telefon +39-02 44582129 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och hårt arbete. Företaget har mer än 2 400 anställda med verksamhet i 13 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se H3G är det första företaget för mobil video på den italienska marknaden. I november 2000 vann företaget en UMTS-licens i Italien, genom ett bud på 3,25 miljoner euro, och nu siktar H3G på att bli marknadsledande inom tredje generationens mobiltelefoni med varumärket 3. Bland aktieägarna finns framstående internationella aktörer inom telekom, Internet och nya media, förlagsbranschen och bankväsendet. Hutchison Whampoa är majoritetsägare med 88.2% av aktiekapitalet. De andra aktieägarna är CIR, S. Paolo Imi, BMI, HDP, Gemina och Tiscali. 3 är det globala varumärket för Hutchison Whampoas 3G-tjänster. Gruppen har 3G-licenser i Australien, Österrike, Danmark, Hong Kong, Irland, Italien, Israel, Storbritannien och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar