Telecas innehav av aktier i Pronyx uppgår till 94,7 procent

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Telecas innehav av aktier i Pronyx uppgår till 94,7 procent Teleca ABs ("Teleca") offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Pronyx AB (publ) ("Pronyx") har efter utgången av den förlängda anmälningstiden den 20 september 2002 slutligt accepterats i sådan utsträckning att Telecas innehav uppgår till sammanlagt 94,7 procent av aktierna i Pronyx. Vid fullt utnyttjande av konvertibla skuldförbindelser uppgår Telecas innehav till 95,0 procent av aktierna i Pronyx. Med avseende på de accepter som erhållits under den förlängda anmälningsperioden har aktiealternativet valts i sådan utsträckning att 10.402 nya aktier av serie B i Teleca kommer att emitteras. För resterande aktier erläggs kontant betalning. Som tidigare meddelats, beräknas de aktieägare i Pronyx som accepterat erbjudandet under förlängningen att erhålla vederlag omkring den 7 oktober 2002. Teleca avser att inom kort påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Pronyx. Malmö den 24 september 2002 Teleca AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta: Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil 0705-82 56 56. Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil +44 7768 32 35 35. Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 200 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar