Bostadsaktiebolaget Drott går över till skalbart IT-stöd

Bostadsaktiebolaget Drott går över till skalbart IT-stöd Drottkoncernen är på väg att delas i två delar - Fabege med inriktning mot kontor i Stockholm och Bostadsaktiebolaget Drott med bostäder på tillväxtorter i Sverige. Bostadsaktiebolaget Drott förvaltar idag ca 14 000 lägenheter storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Öresund. Bostadsaktiebolaget Drott har tecknat ett 3-årigt leverans- och driftavtal med TeleComputing Sweden AB avseende bolagets IT-stöd. Avtalet innebär att Bolaget bara kommer att betala exakt för den funktionalitet som verkligen används. Genom skalbarheten räknar Bostadsaktiebolaget Drott med att uppnå stora ekonomiska besparingar och ökad flexibilitet vid förändringar. Initialt omfattar avtalet tillgång till ett 50-tal applikationer för 150 användare på ett 30-tal kontorsetableringar i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Ordervärdet uppgår till ca 8 Mkr. "I Bolagets strategi ingår expansion till ytterligare tillväxtorter, t ex universitetsstäder. Det är viktigt att verksamheten snabbt kan få tillgång till rätt IT-stöd utan att vi behöver investera i lokal infrastruktur och drift. Nu kan vi i stället med kort varsel avropa den funktionalitet vi verkligen behöver ", säger Niklas Gusting, Drottkoncernens IT-chef. TeleComputing har sedan tidigare flera kunder inom fastighetsbranschen. Enligt TeleComputings VD, Johan Lindqvist, finns det naturliga förklaringar till det. "Centralt distribuerat IT passar utmärkt till företag med verksamhet spridd på många ställen då drift, säkerhet, uppgraderingar och support kan hanteras från ett ställe. För nyetablerade företag är det också en stor fördel att slippa binda kapital i byggandet av lokalt och dyrt IT- stöd som snabbt kan visa sig vara ett temporärt behov". Det blivande Bostadsaktiebolaget Drotts IT-ansvariga tittade först på traditionell IT-outsourcing men väljer nu att ta ytterligare ett steg. "Vår kärnverksamhet är fastigheter, inte IT-drift och investeringar i teknik. Vi blev nyfikna på att titta på en mer funktionsinriktad lösning. Vi såg också att flera andra företag inom vår bransch redan hade infört denna typ av IT-lösning med lyckat resultat. Självklart är det en stor fördel att IT-kostnaderna är synliga i förväg och att de följer de faktiska behoven. ", fortsätter Niklas Gusting. Hela driften av Bostadsaktiebolaget Drott:s datamiljö placeras centralt till TeleComputing som också tar ansvar för Helpdesk och support. IT- stödet levereras ut till lokalkontoren och användarna via Internet och/eller befintliga nätverk. All databehandling och drift sker centralt och lokalt behöver användarna bara tillgång till en arbetsplats med uppkoppling till Internet. * * * TeleComputing TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 400 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 400 företagskunder och fler än 10 000 användare i Norden. TeleComputing ASA etablerades i Norge 1997 och är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har 200 anställda varav ca 100 medarbetare i det svenska bolaget. TeleComputing Sverige AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Östersund. Bland våra kunder finns Microsoft, Previa, OM, HSB, Sandrews Metronome, Kvalita, Kungsleden, kommuner och landsting. För mer information kontakta: TeleComputing VD Johan Lindqvist Tel. 08-556 109 35 Mobil: 0733-55 09 35 E-post: johan.lindqvist@telecomputing.se eller gå in på vår hemsida: www.telecomputing.se Drott-koncernen Drott är under uppdelning i två fokuserade börsbolag: - Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till ett förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott, som blir ett aktivt, renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner. - Nuvarande Drott namnändrar till Fabege och blir ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm." - Bostadsaktiebolaget Drott kommer vid årsskiftet att ha cirka 150 anställda och förvalta ca 14 000 lägenheter på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund. För mer information kontakta: Drott-koncernen Niklas Gusting, IT-chef Drott Telefon: 08-769 30 00 E-post: niklas.Gusting@drott.se eller gå in på vår hemsida: www.drott.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031008BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031008BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar