Norska polisen gör stor nätsatsning

Norska polisens data-och materialtjänst har på uppdrag av Polisdepartementet ingått avtal med TeleComputings dotterbolag, Infostream Services AS om applikationsdrift av nätplatsen www.politi.no. Det initiala kontraktsvärdet beräknas uppgå till drygt 5 Mkr. Avtalet innehåller även en option på 2 års förlängning.

Inom kort kommer den norska polisen att erbjuda allmänheten en gemensam nätplats med samlad information från både centrala polis- och åklagarmyndigheter och samtliga lokala polisdistrikt i Norge. Den nya nätplatsen, www.politi.no, skall bidra till en mer effektiv samverkan mellan polisen och allmänheten. ”Den nya nätplatsen kommer att innebära att vi kan ge allmänheten bättre service och tillgänglighet till våra tjänster. Efter en grundlig genomgång av landets ledande aktörer inom applikationsdrift föll valet på Infostream. Omfattande driftkompetens och kundförståelse, bra teknisk lösning samt konkurranskraftigt pris var utslagsgivande. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Infostream”, säger direktör Lars Henrik Bøler på norska polisens data- och materialtjänst. För första gången har PDMT valt en extern leverantör för att hantera driften av sina system. www.politi.no kommer att vara ihopkopplat med Poslisens datanät som har förgreningar till ca 450 geografiska ställen (polisstationer, länsmanskontor och specialenheter) med mer än 10.000 anställda. Lösningen är baserad på webteknologi och med Oracle som plattform, på databas- och webservernivå samt som applikationsserver. Driftkontraktet gick till Infostream i konkurrens med ett 10-tal aktörer. ”Vi är stolta över att ha fått detta prestigefyllda kontrakt med polisen. Avtalet är strategiskt viktigt för oss och förstärker vår position som en ledande leverantör av applikationsdrift på den nordiska marknaden”, säger Johan Lindqvist, koncernchef TeleComputing. Fakta om Politiets data- og materielltjeneste - PDMT PDMT är en organisation underställd Polisdepartmentet med ansvar för IKT- och materialförvaltning inom polis- och länsmansenheter samt åklagarmyndigheten. PDMT betjänar även andra enheter och departement inom statsförvaltningen med tjänster och produkter. Organisationen har ca 170 ansatte, och är lokaliserad i Jaren, på Hadeland och på Majorstua i Oslo, samt på regionskontoren i Kristiansand, Bergen, Trondheim och Tromsø.

Dokument & länkar