Previa föränger samarbetet med TeleComputing

Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård har idag förlängt outsourcingavtalet med TeleComputing fram t o m 2006. Avtalet innebär att TeleComputing ansvarar för levererans av hela IT-stödet till Previas 1 200 anställda på 70 orter i Sverige. Ordervärdet uppgår till drygt 10 Mkr.

Samarbetet mellan Previa och TeleComputing inleddes sommaren 2002 och har sedan dess successivt utökats. ”Previa är en väldigt vikig kund för oss och det är därför extra roligt att vi nu får fortsatt förtroende. Det är stimulerande och utvecklande att arbeta med Previa eftersom de ställer vädigt tydliga krav, involverar oss i verksamheten och förväntar sig att vi skall ta fram lösningar för framtida behov.”, säger Johan Lindqvist koncernchef för TeleComputing. All drift och support hanteras centralt från TeleComputings datacenter. Alla arbetsplatser ute i verksamheten är standardiserade vilket innebär att användarna inte är beroende av specifika arbetsplatser för att kunna arbeta med IT. All information inom Previa är sekretessbelagd och de säkerhetsmässiga aspekterna är högprioriterade. För att förhindra virus- och intrångsförsök införs flera säkerhets-zoner, kryptering, virus-scanning program och s.k. brandväggar. ”IT är en mycket viktig stödfunktion och vi har höga krav avseende tillgänglighet, flexibilitet, support och säkerhet. TeleComputing har visat vad de går för och vi är väldigt nöjda med samarbetet.”, säger Åsa Rödén, VD på Previa.

Dokument & länkar