Förändring i Telelogics styrelse

Joakim Westh lämnar på egen begäran sitt uppdrag i Telelogics styrelse

MALMÖ – 30 november, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) meddelar idag att styrelseledamot Joakim Westh har anmält till styrelsen att han på grund av sitt nya uppdrag inom Ericssonkoncernen från och med den 1 december, önskar avgå ur Telelogics styrelse. Ericsson är en kund till Telelogic sedan flera år. I sin nya roll på Ericsson kommer Joakim Westh att ansvara för koncernfunktionen Operational Excellence, som bland annat omfattar Ericssons inköpsfunktion. För att undvika eventuella framtida intressekonflikter väljer Westh därför att avgå från Telelogics styrelse per den 30 november 2004.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar