Förslag till styrelse och revisorer i Telelogic

Förslag till styrelse och revisorer i Telelogic MALMÖ - den 26 mars 2003 - Inför bolagsstämma i Telelogic (O- listan/TLOG) den 2 april 2003 föreslår aktieägare representerande cirka 29% av rösterna ett oförändrat antal styrelseledamöter (sex ordinarie och ingen suppleant) och ett oförändrat arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (900 000 kronor varav ordföranden är berättigad till 500 000 kronor och övriga externa styrelseledamöter till 100 000 kronor vardera). Vidare föreslås omval av Bo Dimert, Kjell Duveblad, Erik Gabrielson, Anders Lidbeck och Joakim Westh. Som ny ledamot föreslås Risto Silander. Kjell Spångberg har avböjt omval. Bo Dimert föreslås kvarstå som ordförande. Risto Silander, född 1957, arbetar nu huvudsakligen som privat investerare, efter att ha varit verksam 20 år i finansbranschen. Den senaste befattningen var som koncernchef för Alfred Berg, vilken han lämnade 2001. Risto är även medlem av styrelsen för NetOnNet. Det föreslås även att antalet revisorer uppgår till en liksom antalet revisorssuppleanter. Det föreslås omval som revisor av auktoriserade revisorn Alf Svensson, KPMG och nyval som revisorssuppleant av auktoriserade revisorn Eva Meltzig Henriksson, KPMG. Arvode ska utgå enligt löpande räkning. Aktieägare representerande ca 29% av rösterna avser att ge sitt stöd till dessa förslag. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag ca 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontaktpersoner: Anders Lidbeck, Koncernchef och VD Telelogic AB Tel: 040-650 00 00 Catharina Sundelin, Informationschef Telelogic AB Tfn : 040-17 47 30 E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar