Ledande tillverkare inom mobilkommunikation investerar 4,8 MSEK i Telelogics lösning för kravdrivna utvecklingssystem

Telelogic DOORS och Telelogic TAU Generation2 valda av världsledande tillverkare inom mobilkommunikation som kravdrivet applikationsutvecklingssystem

MALMÖ – 16 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett licens- och underhållsavtal värt 4,8 MSEK med ett världsledande tillveckningsföretag inom mobil kommunikation. Avtalet, som löper på tre år, kommer att förse kundens utvecklingsavdelningar med Telelogics DOORS och Telelogic TAU Generation2. Sedan tidigare använder kunden Telelogics TAU Generation1. Kunden strävar efter att förbättra kvaliteten i sin programvara, minska utvecklingstiderna och sänka utvecklingskostnaderna och vill därför införa en standardiserad utvecklingsrutin genom hela programvarans livscykel. Kunden valde Telelogics kravdrivna utvecklingslösning eftersom den motsvarade alla dessa behov. På den extremt konkurrensutsatta marknaden för telekommunikationsutrustning, krävs det ett minimum av fel i utvecklingsprocesserna och att produkterna levereras i tid. Uppfylls inte detta, riskerar leverantörerna avsevärda förluster både i form av förlorade intäkter och förlorade marknadsandelar. Genom att implementera Telelogics kravdrivna utvecklingslösning, försäkrar sig kunden om att dessa utvecklingsproblem avsevärt minskas. “Telelogic lösning innebär stora fördelar genom hela utvecklingscykeln”, säger Anders Lidbeck, VD på Telelogic. “Telelogic är fortfarande det själklara valet när ledande företag inom mobilkommunikation väljer lösningar för att kunna leverera på en dynamisk och konkurrensutsatt marknad.”

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar