Telelogic anpassar verksamheten till ett fortsatt svagt marknadsklimat

Telelogic anpassar verksamheten till ett fortsatt svagt marknadsklimat MALMÖ - den 10 april 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) upplever ett fortsatt svagt marknadsklimat som en följd av det globala ekonomiska läget. Dessutom har osäkerheten p.g.a. situationen i Irak medfört att investeringsbeslut ytterligare har skjutits på framtiden. Detta har påverkat Telelogics intäkter för det första kvartalet, som avslutades den 31 mars. Dessa bedöms uppgå till 215-225 MSEK. Den försvagade dollarn påverkar intäkterna fortsatt negativt vid jämförelse med samma period föregående år. De totala kostnaderna har fortsatt att minska under kvartalet. Resultat före skatt bedöms hamna i intervallet -25 till -30 MSEK. Som ett led i anpassningen av verksamheten till marknadsläget har Telelogic vidtagit åtgärder för att ytterligare sänka kostnadsnivån i bolaget. Framförallt har beslut tagits om att koncentrera Tau produktutvecklingen till en enhet. Som ett led i detta kommer bl.a. utvecklingsenheten i Toulouse, Frankrike att läggas ner. Telelogic kommer dessutom att under det andra kvartalet omstrukturera den europeiska säljorganisationen. Inga förändringar kommer att genomföras i säljorganisationerna i USA och Asien som fortsätter att utvecklas med god lönsamhet. På samma sätt utvecklas DOORS produkten fortsatt väl och inga neddragningar kommer att genomföras inom den verksamheten. Totalt kommer ovanstående åtgärder att påverka drygt 100 anställda i Europa och innebära att kostnadsmassan på sikt kommer att sjunka med ca 30 MSEK per kvartal. Kostnaderna för omstrukteringen kommer att redovisas löpande i Telelogics resultat. "Den grundläggande efterfrågan för verktyg som hjälper kunderna att utveckla avancerad programvara och system effektivare, snabbare och med mindre resurser är oförändrad. Behovet av utvecklingsverktyg har snarare ökat i takt med företagens ökade krav på rationaliseringar och effektivare utvecklingsprocesser. Det är dock ofrånkomligt att Telelogic påverkas negativt av det svaga investeringsklimat som råder," sade Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "De kostnadsanpassningar som vi har genomfört under årets första kvartal och kommer att genomföra under andra kvartalet skall ses mot bakgrund av vår beslutsamhet att uppnå de uppsatta lönsamhetsmålen för 2003," avslutade Lidbeck. Telelogic offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2003 onsdagen den 23 april. För marknadens professionella aktörer kommer rapporten att presenteras av VD Anders Lidbeck på Nordic Sea Hotel i Stockholm kl 10.00 den 23 april. Övriga intresserade kan följa presentationen via en telefonkonferens och webinarie. För mer information hänvisas till bolagets hemsida, www.telelogic.com inför rapportdatumet. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget verksamhet i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Koncerncef och VD Tfn: 040-650 00 00 Catharina Sundelin Informationschef Tfn: 040-17 47 30 E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT01200/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar