Telelogic CM SynergyTM utnämnt till det ledande ändringshanteringsverktyget av Yphise

Report this content

Telelogic CM Synergy(TM) utnämnt till det ledande ändringshanteringsverktyget av Yphise MALMÖ - 7 januari, 2003 - Telelogics (O-listan/TLOG) verktyg för konfigurations- och ändringshantering, Telelogic CM Synergy har utsetts till marknadens ledande programvaruverktyg för ändringshantering av den ansedda franska industrianalytikerfirman Yphise. I den nyligen publicerade rapporten "Application Change Management Software" fastställdes Synergys ledande position baserat på tekniska meriter och omfattande kundintervjuer. Rapporten utvärderade prestandan för sex ändringshanteringsverktyg från olika leverantörer vilka utvärderades enligt fem huvudkriteria: (1) kontroll av heterogen teknologi: (2) förmåga att kunna definiera och hantera förändringsprocesser; (3) hur verktygen hanterar organisationens krav; (4) hantering av applikationernas komplexitet; (5) övergripande förmåga att hantera ändringsförfrågningar. Efter en omfattande utvärdering levererade Synergy exceptionell prestanda i tre av fem kategorier. "Telelogic CM Synergy kommer på första plats bland de sex utvärderade verktygen för ändringshantering," sade Laurent Mynard, analytiker vid Yphise. "Utvärderingen fastställde att CM Synergy har en tydlig och särskiljande komparativ fördel. Verktyget är marknadsledande inom denna kategori och den mognaste produkten med det bredaste utbudet av kraftfulla funktioner som förenklar utveckling och underhåll av olika applikationer." "Den ökade komplexiteten hos dagens systemarkitekturer och applikationer gör dem allt svårare att kontrollera. Detta i kombination med en ökning av geografiskt spridda utvecklingsteam, liksom ökad outsourcing, gör att IT avdelningar behöver högkvalitativa och flexibla programvaruverktyg som CM Synergy för att effektivt kunna hantera produktförändringar." Yphise är den enda industrianalytiker som publicerar konkurrentutvärderingar baserade på ISO-9001 certifierade utvärderingsprocesser. "Inom loppet av en månad har Yphise utnämnt först Telelogic DOORS och nu även Telelogic CM Synergy till marknadens bästa verktyg inom sina områden baserat på teknisk utvärdering och feedback från våra kunder," sade Anders Lidbeck, koncernchef och VD för Telelogic. "Vi gläds åt att en prestigefylld och internationellt erkänd analysfirma som Yphise bekräftar vår strategi att erbjuda verktyg som hjälper utvecklingsorganisationer att arbeta snabbare och effektivare. Telelogic kommer att fortsätta utveckla, stärka och integrera produkterbjudandet för att även framöver kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för effektivt och lönsamt utvecklingsarbete." "Ändringshanteringsverktyg svarar upp mot kraven på en effektiv utveckling och industrialisering," sade Mynard vid Yphise. "Dessa verktyg hanterar olika versioner och konfigurationer och övervakar tillgångarnas hela livscykel och måste därmed kunna integreras med ett stort antal programvarufamiljer och miljöer som exempelvis verktyg för felsökning, kravhantering, design med UML, integrerade utvecklingsmiljöer (IDE) och verktyg för att hantera testkampanjer. Värdet av ändringshanteringsverktyg för en organisations konkurrenskraft och lönsamhet kan inte undervärderas." För mer information om varför Yphise utsett CM Synergy till det ledande ändringshanteringsverktyget hänvisas till den engelska versionen av press releasen som återfinns på Telelogics hemsida. En sammanfattning av rapporten kan laddas ned via: http://www.telelogic.com/yphise_cmsynergy. Om Yphise Yphise erbjuder detaljerade och oberoende utvärderingar av programvaruprodukter för större företag. Yphise granskar mer än 160 programvaruprodukter varje år inom alla områden som är av intresse för större företag som utvecklar, driver och underhåller informationssystem. Varje produktutvärdering genomförs enligt en ISO 9001 certifierad metod. Stora företag över hela världen har gjort tusentals inköpsbeslut av programvaruprodukter baserade på Yphise expertis. Utvärderingsresultaten finns tillgängliga via Yphise.com SoftAssessment Portal enligt olika licensieringsavtal. Yphise är etablerade sedan 1985 i Europa och sedan 1998 i Nordamerika. Yphise har idag mer än 900 större kunder världen över inom alla sektorer. Yphise ger råd åt IT-konsulter för att de skall kunna välja rätt partners och den bästa programvaran som de kan rekommendera i olika verksamheter. Yphise agerar dessutom rådgivare åt programvaruinköpare och investerare i olika former av strategiutveckling. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag mer än 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Fredrik Sjöholm Ingemar Ljungdahl Director Investor Relations Chief Technology Officer Tfn: 040-650 65 22 Tfn: 040 650 00 00 E-mail: E-mail: fredrik.sjoholm@telelogic.com ingemar.ljungdahl@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar