Telelogic delårsrapport april-juni 2003

Telelogic Delårsrapport, april - juni 2003 · Omsättningen ökade 4% i lokal valuta jämfört med första kvartalet i år. · Kostnaderna fortsätter minska i takt med omstruktu-reringen i Europa. Resultat före skatt förbättrades med 11,4 MSEK jämfört med första kvartalet i år. · Kraftig förbättring av resultatet i Europa på oförändrade intäktsnivåer. 75% av initierade åtgärder genomförda. · Återhämtning inom telekomsegmentet med en försäljningsökning på 15% jämfört med första kvartalet i år. · Återhämtning för försäljningen av utvecklingsverktyget TAU. Nylanserade TAU Generation2 står för 10% av den totala nyförsäljningen av licenser. Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin President & CEO VP Corporate Communications Tfn: 040-174700 Tfn: 040-174730 E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/22/20030721BIT00480/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar