Telelogic DOORS® utnämnt till marknadens ledande kravhanteringsverktyg av Standish Group

Telelogic DOORS® utnämnt till marknadens ledande kravhanteringsverktyg av Standish Group MALMÖ - 5 februari, 2003 - Telelogics (O-listan/TLOG) verktyg för kravhantering, Telelogic DOORS har utsetts till det marknadsledande kravhanteringsverktyget baserat på störst marknadsandel av industrianalytikern The Standish Group. Enligt deras nyligen publicerade rapport "What Are Your Requirements? 2003", har DOORS 32 procent av den globala marknaden för kravhanteringsverktyg baserat på intäkter från licenser, underhåll och utbildning. The Standish Group definierar kravhantering som den process som identifierar, dokumenterar, kommunicerar, spårar och hanterar projektets krav, liksom förändringar av dessa krav. Analysfirman menar dessutom att kravhantering inte är en enskild händelse under en viss tid, utan är en kontinuerlig aktivitet som måste ske parallellt med utvecklingsprocessen. "Telelogic, med produkten DOORS, fortsätter att behålla sin ledande position vilket är ett direkt resultat av två faktorer: fortsatta underhållsintäkter som kraftigt överskrider genomsnittet i industrin samt en stark närvaro på marknader utanför programvaruindustrin, som t.ex övergripande systemutveckling," säger Karen Larkowski, Executive Vice President, The Standish Group, "Telelogic har en mycket imponerande kundlista som inkluderar namn som BAE SYSTEMS, DaimlerChrysler, Raytheon, Motorola, Lockheed Martin och många andra. Företaget har en stark position i flera industrisegment utanför kravhanteringsmarknaden för programvara. Detta möjliggör att de kan fortsätta växa trots problem inom andra delar av programvarumarknaden idag." "Detta är andra gången inom loppet av två kvartal som Telelogic DOORS har utsetts till marknadsledare, baserat antingen på marknadsandel eller funktionalitet, av en ledande industrianalytiker," säger Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "Vi ser kravhantering och DOORS som plattformen för hela utvecklingsprocessen i flera olika industrisegment, vilket är en av anledningarna till att DOORS erbjuder fler integrationer med ledande utvecklingsmiljöer än något annat kravhanteringsverktyg." "Vi har konstaterat att i genomsnitt levereras endast 67 procent av de ursprungligen definierade funktionerna i ett projekt. Än mer oroande är hur många av dessa funktioner som realiseras - hela 45 procent används aldrig," enligt Larkowski. "Ofta beror problemen på dåligt definierade krav. Om de personer som driver projektet inte kan hantera de grundläggande systemkraven, är projektet med säkerhet dömt att misslyckas. Detta problem uppstår inte minst i dagens dynamiska miljö för utveckling av olika applikationer, där kraven inte är statiska utan ständigt förändras." Om Telelogic DOORS DOORS är det världsledande kravhanteringsverktyget och används idag av mer än 50.000 användare inom fler än 1,000 företag världen över. DOORS kan användas på flera olika plattformar inom hela organisationen och hanterar insamling, spårbarhet, sammanlänkning, analys och hantering av förändringar av information för att försäkra att projektet överensstämmer med uppsatta krav och standarder. Telelogic har nyligen lanserat funktionalitet för att hantera elektroniska signaturer i DOORS som svar på den ökade efterfrågan från företag som måste följa amerikanska FDAs krav avseende läkemedelsindustrin. Om The Standish Group The Standish Group är mest känt för sin högkvalitativa och oberoende forskning, analys och rådgivning. The Standish Groups fortlöpande forskningsmetodik garanterar att kunder och analytiker har tillgång till den absolut senaste datan och möjliggör att man kan följa förändringar på detaljerad nivå. Forskningen genomförs via fokuserade grupper, djuplodande undersökningar och omfattande intervjuer med Fortune 500 företag. Företagets forskning är inriktad på kritiska programvaruapplikationer, ledningstekniker och teknologier. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag ca 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Catharina Sundelin, VP Corporate Fredrik Sjöholm, Director Investor Communications Relations Telelogic AB Telelogic AB Tel: 040 17 47 30 Tel: 040 72 65 22 E-mail: E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com fredrik.sjoholm@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar