Telelogic DOORS effektiviserar Harris kravhantering

Telelogic DOORS effektiviserar Harris kravhantering Harris har framgångsrikt implementerat Telelogic DOORS i mer än 100 projekt MALMÖ - 25 september, 2002 - Telelogics (O-listan/TLOG) kravhanteringsverktyg, Telelogic DOORS, har bidragit till att förbättra projektledningen hos Harris Corporation, en internationell leverantör av olika typer av kommunikationssystem för privata och statliga kunder. "Vi är imponerade av verktyget", säger Bruce Barton, systemingenjör på Harris division för utveckling av kommunikationssystem till statliga kunder (Government Communications Systems Division - GCSD). "Vi har drastiskt förkortat tiden det tar att generera specifikationer och analysera krav samtidigt som kvalitén har förbättrats avsevärt.", förklarar Barton som var delaktig i den nio månader långa urvalsprocessen. "Dessutom ökar användandet av DOORS", lägger Burton till. "Detta är viktigt sett ur systemingenjörernas perspektiv." GCSD divisionen inom Harris omsätter närmare en miljard dollar per år och är baserade i Melbourne, Florida. Divisionen är ansvarig för merparten av den interna utvecklingen av IT-system samtidigt som dess huvudsakliga uppgift är att utveckla förstklassiga, pålitliga kommunikations- och informationssystem som klarar de högt ställda kraven bland divisionens försvarskunder och andra statliga kunder. En verksamhet som drivs av externa kunduppdrag måste hantera kundkraven på något sätt. Under många år använde Harris en egen lösning som byggde på en kombination av kalkylblad, dokument och system för att numrera paragrafer. Detta var tidskrävande att underhålla samtidigt som det var svårt att avgöra effekten av ett förändrat krav. "Ingen kund levererar sina specifikationer och nöjer sig med dem. Krav förändras konstant och utvecklas över tiden.", förklarar Barton. För att utvärdera effekten av ett ändrat krav (och få betalt därefter) samt att avgöra statusen på ett krav, var Harris tvungna att gå igenom alla sina kravdokument, rad för rad. "Vi klarade oss i många år utan DOORS, men allt fick göras för hand", säger Barton. "Vi kunde inte undvika att ha något system för kravhantering, så det handlade mer om hur lång tid det tog att underhålla kraven och hålla dem konsistenta." Sedan Harris först implementerade DOORS för några år sedan har GCSD förfinat utvecklingsprocessen ytterligare genom att få kraven att automatiskt härledas från kundens huvudkrav. Tillsammans med strikt kontroll över hur kraven kan modifieras och av vem, har kvaliteten på kraven och på projekten ökat. "Vi härleder kraven från kunden på ena sidan och verifierar att vi uppfyllt kraven på andra sidan.", säger Barton. "Vi har konfigurerat vyer där vi spårar besläktade krav och även spårar krav som inte har någon hemvist. Det säkerställer att vi uppfyller alla uppställda krav samtidigt som inga nya krav introduceras. Innan visste vi inte om vi utvecklade för mycket eller för lite. Det bästa av allt är att vi kunnat göra detta utan någon form av anpassning av produkten. Vi har gjort detta med DOORS så som produkten levereras i sitt ursprungsskick. Det var en enkel implementation." GCSD har standardiserat på DOORS för sin kravhantering. GCSD använder idag DOORS för mer än 100 projekt och använder det för att samverka med kunder och partners. "Harris utvecklar säkerhetskritiska system utifrån krävande statliga specifikationer. För att nå framgång på dagens konkurrensutsatta marknad är det viktigt att uppfylla kundens önskemål och göra det så effektivt som möjligt," säger Scott Raskin, VD för Telelogics amerikanska och asiatiska marknadsdivision. "Genom att automatisera och förenkla kravhanteringen med hjälp av Telelogic DOORS, har Harris förbättrat sin konkurrenskraft genom att spara tid och förbättra kvalitén." Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag mer än 900 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Catharina Sundelin Fredrik Sjöholm Vice President Corporate Director Investor Relations Communications Tfn: 040-17 47 30 Tfn: 040-650 65 22 E-mail: E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com fredrik.sjoholm@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar