Telelogic erhåller 9,2 MSEK order från amerikansk telekomleverantör för Tau Generation2

Telelogic erhåller 9,2 MSEK order från amerikansk telekomleverantör för Tau Generation2 - Största licensordern hittills för produktfamiljen Tau Generation2 - MALMÖ - 2 juli, 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG), har erhållit ett ettårigt licensavtal värt 9,2 MSEK (1,16 MUSD) för utvecklings- och testmiljön Tau Generation2, omfattande Tau/Developer®, Tau/Architect®, Tau/Tester® och Tau Logiscope®. Avtalet, som tecknades den 30 juni, är den enskilt största licensaffären för produktfamiljen Tau Generation2 sedan den introducerades i oktober 2002. "Detta är en genombrottsaffär för Tau Generation2.", sade Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. "En affär av denna storlek för en nyligen lanserad produkt visar på våra kunders förtroende för Telelogic och att man är nöjd med de Telelogic produkter man har investerat i tidigare." Avtalet uppgår totalt till 9,2 MSEK (1.16 MUSD) och omfattar licenser och underhåll för 4 MSEK (500 kUSD) samt 5,3 MSEK (660 kUSD) i konsulttjänster och utbildning. "Tau Generation2 har mottagits mycket väl av marknaden sedan den lanserades i oktober. Med säljcykler på sex till nio månader har tidigare affärer av denna nya produkt främst varit pilotprojekt för utvärdering och testning. Med denna affär börjar vi se resultat och vi räknar med att nu kunna börja sälja Tau Generation2 i större skala," avslutade Anders Lidbeck. Tau Generation2 är baserad på UML 2.0 standarden. Tau Generation2 ger för första gången företag möjlighet att installera en enhetlig, visuell utvecklings- och testmiljö som kan användas genom hela utvecklingslivscykeln - från systemanalys och specifikation till design och testning av realtidsprogramvara och andra avancerade system. Eftersom verktyget är modellbaserat erbjuder det avsevärda fördelar i termer av produktivitet och kvalitet jämfört med andra, mer manuella och kodcentrerade programmeringsmetoder. Tau Generation2 erhöll nyligen fyra stjärnor av den amerikanska tidningen Software Development i en omfattande, oberoende produktutvärdering i tidningens april- utgåva. Fyra stjärnor, av fem möjliga, motsvarar "utmärkt" och "bör förmodligen finnas i företagets utvecklingsmiljö". Software Development utges på månadsbasis till 100.840 prenumeranter och är en ledande tidskrift för programvaruutveckling. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar