Telelogic erhåller förnyat underhållsavtal uppgående till 8,8 MSEK

Telelogic erhåller förnyat underhållsavtal uppgående till 8,8 MSEK MALMÖ - 22 December, 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG), har idag tecknat ett förnyat underhållsavtal uppgående till 8,8 MSEK (1,2 MUSD) med en amerikansk leverantör till flyg- och försvarsindustrin. Med avtalet får kunden tillgång till ett års support och underhåll av sina existerande licenser av Telelogics utvecklingsverktyg DOORS, TAU och SYNERGY. "Kunden är en av våra större användare av våra samtliga produktfamiljer," enligt Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "Det är mycket uppmuntrande att kunden i detta fallet inte bara har beslutat att förnya sitt underhållsavtal för ytterligare ett år, men även utökar den totala volymen i avtalet med 3,5 MSEK (US$460k) från förra året. Detta har möjliggjorts av den ytterligare försäljning vi genomfört under 2003 liksom det faktum att en större andel av kundens affärsområden nu förnyar sina licenser. Vi är mycket nöjda med att notera det starka förtroende som finns för det mervärde våra produkter levererar," avslutade Lidbeck. Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. Kontakter: Anders Lidbeck Koncernchef och VD Tel: 040-650 00 00 Fredrik Sjöholm Director Investor Relations Tel: 040 650 65 22 E-mail: fredrik.sjoholm telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT20060/wkr0006.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar