Telelogic erhåller order för samtliga produkter

Telelogic erhåller order för samtliga produkter - Amerikansk leverantör till flygindustrin investerar i en integrerad utvecklingsmiljö för Telelogics samtliga produkter - MALMÖ - den 2 april 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett avtal med en ledande amerikansk leverantör till flygindustrin. Affären, som uppgår till 3,6 MSEK (US$426 400), avser mars månad och omfattar samtliga Telelogics produkter. Telelogics verktyg kommer att användas vid kundens olika utvecklingscentra i USA för att förbättra och modernisera navigations- och radarsystem för flygindustrin liksom angränsande teknologi. Telelogics verktyg valdes på grund av dess överlägsna stöd för att hantera geografiskt spridda utvecklingsteam, liksom de unika funktionerna i utvecklingsverktyget Tau Generation 2 som ger kunden möjlighet att på ett tidigt stadium simulera, testa och utvärdera det utvecklade systemet. Möjligheten att kunna kontrollera att systemet inte innehåller någon onödig programkod och att kunden dessutom kan se hur stor andel av koden som testats - och vad som återstår att testa - var en avgörande konkurrensfördel. Affären omfattar licenser, utbildning och konsulttjänster för Telelogic Tau/Architect(TM), Tau/Developer(TM), Tau/Tester(TM), CM Synergy(TM) med ActiveCM(TM) och DCM (Distributed Change Management), ChangeSynergy(TM), DocExpress och Logiscope(TM) (Ada, C och Java). Kunden är sedan tidigare en användare av Telelogic DOORS. "Under hela utvecklingsprocessen från insamlingen av krav till modellering, simulering, utveckling, testning och utvärdering erbjuder Telelogics verktyg den enda integrerade utvecklingsmiljö som möjliggör för geografiskt spridda utvecklingsteam att arbeta synkroniserat, oavsett om de arbetar på olika platser inom samma land eller i olika världsdelar," sade Scott Raskin, president Telelogic Americas and Asia/Pacific. "Telelogics lösningar optimerar varje fas av utvecklingsprocessen samtidigt som de ger kunden den överblick och möjlighet att testa och utvärdera produkten som krävs för kritiska projekt." Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag ca 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontaktpersoner: Catharina Sundelin Fredrik Sjöholm VP Corporate Communications Director Investor Relations Tfn: 040-17 47 30 Tfn: 040-650 65 22 E-mail: E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com fredrik.sjoholm@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar