Telelogic förnyar avtal värt 11,4 MSEK med ledande europeisk telekomleverantör

Telelogic förnyar avtal värt 11,4 MSEK med ledande europeisk telekomleverantör - Kunden förnyar ett ettårigt avtal för installerade licenser av Telelogic TAU - MALMÖ - 22 December, 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG), har förnyat ett ettårsavtal avseende Telelogic TAU för 2004 med en ledande europeisk telekomleverantör. Avtalet är värt 11,4 MSEK (1,3 MEUR) för ettårsperioden. En majoritet av kontraktet avser underhållsintäkter för kundens existerande licenser av TAU Generation1, men avtalet omfattar även nya licenser av TAU Generation2. "Den positiva trend som TAU upplevt de senaste kvartalen fortsätter," säger Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "Nuvarande användare av TAU fortsätter att teckna underhållsavtal och successivt uppgradera till TAU Generation2, en trend som har varit tydlig sedan det andra kvartalet i år. Dessa användare har sedan tidigare fått erfara de produktivitets- och kvalitetsfördelar som avancerade utvecklingsverktyg och utvecklingsprocesser kan erbjuda." TAU Generation2, som stödjer UML 2.0 standarden, möjliggör för företag att införa en integrerad, visuell lösning för ett stort antal användare, och stödjer och accelererar hela utvecklingsprocessen - från systemanalys och specificering till mjukvaruutveckling, implementation och testning - i en och samma utvecklingsmiljö. Genom att använda modeller för att visualisera utvecklingsprocessen, gör TAU Generation2 det möjligt att kraftigt öka produktiviteten jämfört med arbetskrävande manuell programmering. Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. Kontakter: Anders Lidbeck Koncernchef och VD Tel: 040-650 00 00 Fredrik Sjöholm Director Investor Relations Tel: 040 650 65 22 E-mail: fredrik.sjoholm telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT20430/wkr0006.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar