Telelogic förnyar avtal värt 5,5 MSEK med ledande europeisk telekomleverantör

- Kunden utökar det nuvarande ettårsavtalet för Telelogic TAU® till att även omfatta Telelogic DOORS® -

MALMÖ – 16 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) har förnyat ett ettårigt avtal för 2005 med en ledande europeisk telekomleverantör omfattande licenser för Telelogic TAU. Förutom Telelogic TAU inkluderar avtalet även nya licenser för Telelogic DOORS, som har valts till standardverktyg för kravhantering i en av företagets divisioner. Avtalet är värt 5,5 MSEK (618.000 EUR) under en ettårsperiod och kommer att stärka kundens kravdrivna utveckling ytterligare. ”Den positiva trend inom korsförsäljning som vi sett under de senaste kvartalen fortsätter”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. ”Nuvarande användare av ett av verktygen fortsätter att utöka sitt användande till att omfatta fler produkter. De har redan fått erfarenhet av den ökade produktivitet och kvalitet som avancerade utvecklingsverktyg kan erbjuda.”

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar