Telelogic förvärvar kompetens inom 3G och mobilt Internet

Telelogic förvärvar kompetens inom 3G och mobilt Internet Certeam - experter inom telekom och projektledning MALMÖ, 30 maj, 2000 - Telelogic har idag tecknat avtal om förvärv av det Stockholmsbaserade konsultbolaget Certeam med 57 anställda. Förvärvet är ett led i Telelogics tjänstestrategi och förstärker bolagets projektledningsresurser inom bland annat 3G och mobilt Internet. Anders Lidbeck om förvärvet: "Certeam är ett unikt företag vad gäller teknisk kompetens, kundbas, erfarenhet och tillväxt. Certeam har tung projektledningserfarenhet inom telekomutveckling - det är precis vad våra kunder efterfrågar", säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Telelogic. "Nu ökar vi leveransförmågan inom 3G, får in många UML- och modelleringsexperter och hamnar mitt i ett antal intressanta projekt på bland annat Ericsson och Telia." Certeam - kunder och uppdrag Certeam AB grundades 1995 och har ägts av personalen. Certeams största kund är Ericsson, där bolaget bl.a är delaktiga i framtagningen av radiobasstationer för 3G vid Ericsson Radio Systems. Inom mobilt Internet är Certeam bl. a ansvariga för projektledningen av Ericsson/SMART/Amadeus nya system för mobilt travel management. Certeams tjänsteutbud omfattar projektledning, arkitektur, process- och kvalitetsutveckling samt test. Certeam om framtiden i Telelogic "Certeams strategi är mycket lik det Telelogic definierar som "Development Management", säger Thomas Edblom, arbetande styrelseordförande i Certeam. "I Telelogic får vi basen att växa som bolag och som konsulter. Vi kan erbjuda våra medarbetare attraktiva uppdrag i en dynamisk organisation och räknar med att öka rekryteringstakten omdelbart. Påverkan på omsättning och resultat Certeams omsättning för 1999 uppgick till 40 Mkr och omsättningen för 2000 bedöms överstiga 65 MSEK vilket pro forma adderar ca 20% till Telelogics omsättningstillväxt för innevarande år. Förvärvet bedöms öka Telelogics omsättning för år 2000 med minst 45 MSEK. Efter goodwillavskrivningar innebär förvärvet en mindre förlust för år 2000, men bedöms bidra positivt även efter goodwillavskrivningar år 2001. Certeam har vid förvärvstidpunkten 57 anställda. Finansiering av förvärvet Betalning för samtliga utestående aktier i Certeam erläggs i form av nyemitterade aktier i Telelogic motsvarande 90 Mkr, vilket bedöms motsvara 1,5% av Telelogics aktiekapital efter full utspädning. Därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att utbetalas, baserad på bolagets framtida utveckling. Beslut om riktad nyemission fattas av styrelsen med stöd av ett bemyndigande utgivit på den ordinarie bolagsstämman. Om Telelogic (O-listan) Telelogic, som i dag finns i tolv länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leverantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. En riktad nyemission genomfördes i januari i år, vilket gett bolaget kapital för fortsatt expansion. Telelogic är nu väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. För mer information om Certeam, besök www.certeam.se. Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD & Koncernchef Information & Investor Relations Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Mobil: 0705-17 47 30 E-mail: Fax: 040-17 47 47 anders.lidbeck@telelogic.com E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar