Telelogic lanserar DOORS/Analyst och TAU Generation 2.2 för kravdriven utveckling

Telelogic lanserar DOORS/Analyst och TAU Generation 2.2 för kravdriven utveckling - Först på marknaden att erbjuda UML 2.0-baserad visuell modellering inbyggt i ett kravhanteringsverktyg - MALMÖ - den 6 oktober 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) har idag lanserat DOORS/Analyst, ett nytt, unikt verktyg som för första gången ger användaren möjlighet att skapa visuella modeller i ett kravhanteringsverktyg, Telelogic DOORS. Samtidigt lanserar Telelogic version 2.2 av Telelogic TAU Generation2, inkluderande nya versioner av TAU/Architect och TAU/Developer, företagets beprövade verktyg för systemdesign och programvaruutveckling baserat på det standardiserade utvecklingsspråket UML 2.0. De ökande kraven på organisationer att kunna leverera system och programvara med allt högre kvalitet, men med färre resurser, ökar intresset för processer som modelldriven arkitektur (Model-Driven Architecture®, MDA®) och kravdriven utveckling. DOORS/Analyst och TAU Generation2 stödjer dessa initiativ och underlättar för företag att införa och dra fördelar av dem. "Det finns idag en kraftigt ökande medvetenhet om att kravdriven utveckling är en förutsättning för framgångsrika projekt," sade Anders Lidbeck, koncernchef och VD för Telelogic. "Med DOORS/Analyst automatiserar vi ytterligare ett steg genom att introducera UML- modellering redan i kravprocessen och inom ramen för DOORS. Detta skapar en unik grund för en kravdriven utvecklingsprocess och förbättrar väsentligt möjligheterna för våra kunder att leverera framgångsrika projekt." Kommentarer från industranalytiker "När avståndet mellan kravhantering och designfasen överbryggas, knyts kravprocessen närmare andra delar av utvecklingslivsscykeln", enligt Jim Duggan, vice president och research director vid Gartner Group. "Detta förbättrar avsevärt oddsen för att en organisation ska kunna lyckas med sina projekt." "Kravet på ökad produktivitet driver idag organisationer mot mer flexibla, samarbetsbaserade utvecklingsmetoder," sade Thomas Murphy, program director vid META Group. "I takt med att projekttiderna förkortas måste verktygen också förbättras med avseende på integration över hela livscykeln, så att produktiviteten kan kombineras med ökad kvalitet i programvaran." Kommentarer från kunder "DOORS/Analyst ser väldigt lovande ut", sade Johan Svahn, systemutvecklingskonsult och processingenjör på SaabTech, en ledande leverantör av flygelektronik och beslutsstödssystem främst för militära tillämpningar. "Vårt arbetssätt för kravinsamling och kravspecifikation innebär att vi modellerar användarfallen och skriver textbeskrivningar och icke-funktionella krav i separata verktyg. Att kunna göra detta i samma verktygsmiljö skulle innebära ett stort steg framåt för att reducera icke-produktivt kravarbete. Vi ser fram emot att utvärdera DOORS/Analyst mer formellt så snart produkten blir allmänt tillgänglig." "TAU/Developer och UML 2.0 passar perfekt för vår utveckling av realtids- och annan avancerad programvara, " sade Bernd Haase, line manager, software development på Siemens Information and Communication Mobile. "Den visuella modellering och simulering som verktyget erbjuder har hjälpt oss att flytta teamets fokus från implementering till de kritiska analys- och verifieringsstadierna. Detta innebär att vi kan hitta misstag och fel mycket tidigare i processen, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten i slutprodukten. I den nya versionen av TAU 2.2 är vi framförallt intresserade av att utvärdera den nya 'AgileC'- kodgeneratorn." "Vi använder idag TAU/Architect 2.1 för våra strategiska programvaruutvecklingsprojekt," sade Linus Dahlin, product manager på Ongame, ett ledande företag för utveckling av internetbaserade spel. "Verktygets modelleringsegenskaper möjliggör för oss att skapa en komplett bild av systemet som ska utvecklas, och simuleringen har visat sig central för att försäkra att problem eller fel i kraven och designen kan identifieras och korrigeras innan implementeringen påbörjas." Om DOORS/Analyst DOORS/Analyst ger användare möjlighet att visualisera krav med hjälp av bilder, diagram, symboler och modeller baserade på det internationella, visuella utvecklingsspråket UML 2.0. DOORS/Analyst är baserat på teknik hämtad från Telelogics TAU-produkt. DOORS/Analyst genererar automatiskt diagram baserat på existerande textuella krav, och håller sedan automatiskt text och bilder synkroniserade. Modellerna lagras fullständigt integrerat tillsammans med textkraven i DOORS. Användarspecifika symboler kan användas för att anpassa diagram till olika branscher och standarder. Om TAU Generation2 2.2 TAU/Developer och TAU/Architect lanserades i sina första versioner i oktober 2002 och är idag marknadens mest beprövade verktyg för UML 2.0- baserad utveckling. I den nya versionen 2.2 introduceras bland annat en unik grafisk "compare and merge"-funktion med vilken UML-modeller kan jämföras och sammansmältas på ett kontrollerat sätt, något som underlättar versions- och konfigurationshantering och iterativ utveckling. Andra viktiga nyheter är en ny kodgenerator - 'AgileC' - skräddarsydd för små, inbyggda system; importering av UML 1.x-system från verktyg som TAU UML Suite och IBM Rational Rose; samt en integration med Telelogic DocExpress för automatisk dokumentation. Framtida utveckling En nära integration mellan DOORS/Analyst, TAU/Architect och TAU/Developer kommer att bli tillgänglig första kvartalet 2004. För första gången kommer då team att kunna arbeta med samma visuella språk (UML 2.0) och dela modeller hela vägen från kravinsamling till systemutveckling och programvaruutveckling. Detta säkerställer att kraven uppfylls i alla faser och att spårbarhet uppnås från textkrav till visuella krav och vidare till systemarkitektur i TAU/Architect och till programvarudesign i TAU/Developer. Resultatet blir en ytterligare förstärkt kravdriven utvecklingsprocess och en drastiskt förenklad kommunikation mellan olika medarbetare i komplexa projekt. Tillgänglighet och plattformsstöd DOORS/Analyst finns tillgängligt från den 30 oktober för Microsoft Windows NT 4, Windows 2000 och Windows XP. Telelogic TAU/Architect och TAU/Developer finns tillgängliga nu för Microsoft Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Sun SPARC med Solaris 8, samt Linux Redhat 8.0. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Catharina Sundelin, Ingemar Ljungdahl, Informationschef Chief Technology Officer Telelogic AB Telelogic AB Tel : 040-17 47 30 Tel : 040-650 00 00 E-mail : E-mail : catharina.sundelin@telelogic.com ingemar.ljungdahl@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar