Telelogic lanserar förbättrad asiatisk version av Telelogic DOORS

Telelogic lanserar förbättrad asiatisk version av Telelogic DOORS - DOORS 6.0a i Unicode format möjliggör fullständig anpassning till kinesiska, japanska, koreanska och taiwaneiska - MALMÖ - den 24 mars 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) har idag lanserat en ny version av det marknadsledande kravhanteringsverktyget Telelogic DOORS för asiatiska tecken. Telelogic lanserade under 2002 en version av DOORS för asiatiska tecken som innehöll vissa begränsningar. Den nya versionen är baserad på Unicode, vilket är den högsta och mest kompletta nivån för fullständig översättning till asiatiska språk. Detta innebär att Telelogics växande kundbas i framförallt Japan, Kina, Korea och Taiwan kan dra ökad nytta av marknadens ledande kravhanteringsverktyg. Fördelarna med DOORS 6.0a innebär bland annat att verktyget ger ett bättre och mer fullständigt stöd för de olika lokala språken. Dessutom underlättar den nya versionen utveckling som är geografiskt spridd eftersom olika utvecklingsteam kan arbeta i flera språk, inklusive engelska, i samma projekt. DOORS 6.0a baserad på Unicode innebär också en förbättrad integration med utvecklings- och testverktygen inom Telelogic Tau-familjen som sedan tidigare är översatta till asiatiska tecken. Samtidigt underlättar den nya versionen framtida uppgraderingar av DOORS till asiatiska språk. "Vår forskning visar att mer än 300 av världens Fortune 500 företag redan idag använder sig av outsourcing eller geografiskt spridd utveckling, och denna siffra förväntas växa de kommande åren," enligt Matt Light, Research Director vid industrianalytikerfirman Gartner. "När man arbetar med globala leverantörer är det nödvändigt att kunna stödja flera språk i sin utvecklingsmiljö. Dessutom är det extra viktigt att använda en tydlig kravhanteringsprocess. Därmed kan man försäkra sig om att projektet levererar det som förväntades enligt uppsatta kvalitetskrav och samtidigt ge projektledaren möjlighet att analysera förändringar och följa projektets framåtskridande." "För att lyckas idag måste utvecklingsorganisationer införa iterativa kravhanteringsprocesser för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Verktyg som automatiserar detta möjliggör en effektiv kommunikation och koordinering av kraven och ger ett starkare fokus på förändringsprocesser," konstaterade Melinda Ballou, Research Director vid META Group. "60-70% av alla misslyckade projekt är direkt hänförliga till en dålig process för insamling, analys och hantering av krav. En kravdriven utvecklingsprocess kan bevisligen höja produktkvaliteten och i slutänden projektets möjlighet att nå framgång." "DOORS 6.0a öppnar nya marknader för Telelogic, och stödet för flera språk i verktyget ger fördelar till alla organisationer som utvecklar system och programvara eller förlägger outsourcing av utvecklingsteam i Asien," sade Scott Raskin, president, Telelogic Americas and Asia/Pacific. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag ca 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontaktpersoner: Catharina Sundelin VP Corporate Communications Tfn : 040-17 47 30 E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com Ingemar Ljungdahl Chief Technology Officer Tfn 040-650 00 00 E-mail: ingemar.ljungdahl@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar