Telelogic lanserar marknadens första kompletta Lifecycle Change Management lösning

Ny lösning samordnar samtliga krav på förändringar under hela utvecklingsprocessen, alltifrån kravhantering till test av programvaran

MALMÖ – 6 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG), lanserar idag marknadens första kompletta Lifecycle Change Management lösning som hanterar krav på förändringar genom hela applikationens utvecklingsprocess. Med Telelogics förbättrade Lifecycle Change Management lösning, kan man för första gången använda samma verktyg under hela applikationens utveckling. Förbättringen innebär att en implementerad förändring automatiskt påverkar alla delar av utvecklingsprocessen – krav, analys, design och test. Tidigare har det funnits krav- och förändringslösningar för delar av utvecklingsfasen, t.ex i kravhanteringsprocessen, i testprocessen och i felhanteringsprocessen. Den förbättrade lösningen möjliggör även att effekten av en förändring kan analyseras och utvärderas redan innan den implementeras. Telelogics Lifecycle Change Management lösning baseras på en integration av Telelogics SYNERGY™, som hanterar ändringar, olika versioner och konfigurationer samt dokumentation av utvecklingsprojekt, samt Telelogics DOORS®, som är världens ledande kravhanteringsverktyg för insamling och krav hantering av alla krav som definierar den utvecklade slutprodukten. Lösningen har kompletterats med Telelogic Dashboard™, som är en övervakningspanel för ledning och projektledare där projektets status, risker och trender visas på ett tydligt sätt. Detta pressmeddelande är en summering av den engelska versionen som innehåller fler detaljer, bl.a. en beskrivning de nya funktioner som lösningen omfattar. Det engelska pressmeddelandet finns publicerat på www.telelogic.com/news.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar