• news.cision.com/
  • Telelogic/
  • Telelogic lanserar ny generation utvecklingsverktyg för både system och programvara: Tau Generation2

Telelogic lanserar ny generation utvecklingsverktyg för både system och programvara: Tau Generation2

Report this content

Telelogic lanserar ny generation utvecklingsverktyg för både system och programvara: Tau Generation2 Ny modelbaserad visuell verktygsfamilj befriar ingenjörer från kodcentrerad programmering och säkerställer snabba, högkvalitativa utvecklingsprojekt MALMÖ, Sverige - 7 oktober, 2002 - Telelogic (O-listan/TLOG) lanserar idag två helt nya verktyg för avancerad system- och mjukvaruutveckling: Telelogic Tau/Architect och Telelogic Tau/Developer. Båda dessa verktyg, liksom Telelogic Tau/Tester som introducerades i maj i år, ingår i Telelogics nya generation av utvecklingsverktyg, kallad Tau Generation2. Tau Generation2 ger företag möjlighet att installera en enhetlig, visuell utvecklingsmiljö med fleranvändarstöd som kan användas genom hela utvecklingscykeln: från systemanalys och specifikation, till design och testning av realtidsprogramvara och andra avancerade system. Eftersom verktyget är modellbaserat erbjuder det avsevärda fördelar i termer av produktivitet och kvalitet jämfört med andra, mer manuella och kodcentrerade programmeringsmetoder. Tau/Architect och Tau/Developer är båda baserade på det standardiserade, visuella utvecklingsspråket UML(TM) (Unified Modeling Language(TM)), och innehåller redan idag stöd för många av de avancerade egenskaper som ligger som förslag till nästa generation av språket, UML 2.0. Detta har säkerställts genom Telelogics aktiva och ledande roll i arbetet att definiera UML 2.0 inom OMG(TM) (Object Modeling Group(TM)), den internationella organisation som underhåller och utvecklar fleramjukvarustandarder, bland annat UML. Tau/Architect riktar sig till systemingenjörer som vill kunna modellera stora, komplexa system med ett standardiserat, visuellt språk, och erbjuder bland annat full simulering av system för att tidigt kunna säkerställa funktionalitet och kvalitetskrav. Tau/Developer erbjuder dessutom komplett generering av färdig programvara från modellen, och är därmed idealiskt för programvaruingenjörer som utvecklar avancerade realtidssystem. Båda produkterna bygger på samma UML-plattform, vilket innebär att system- och programvaruingenjörer arbetar med samma modell, och får tillgång till samma språk, vilket underlättar kommunikationen och förbättrar arbetsflödet. Tillsammans med en integration mellan Tau Generation2 och världens ledande kravhanteringsverktyg Telelogic DOORS, skapas därmed en obruten kedja från krav till systemutveckling och vidare till programvaruutveckling. "Fördelarna med vår standard för modelbaserad utveckling (Model-Driven Architecture, MDA) är bland annat bättre precision, kvalitet och produktivitet," säger Richard Soley, VD och ordförande för OMG. "För detta krävs emellertid också innovativa verktyg som stöttar MDA, sådana som Tau/Architect och Tau/Developer. Vi sätter stort värde på Telelogic, dels för sitt ledarskap i att definiera UML och MDA, dels för sin förmåga att omvandla dessa standarder till kraftfulla verktyg för utvecklare." Kommentarer från industrianalytiker "Organisationer som använder modell- eller mönsterbaserade utvecklingsmetoder som ger tillgång till affärskomponenter har potential att bli fem till tio gånger mer produktiva och flexibla än andra", säger Michael Blechar, vice president, Internet och e-Business Technologies, Gartner. "I takt med att allt fler modellbaserade verktyg blir tillgängliga, och organisationer blir bättre på att koppla sin affärsverksamhet till tekniska lösningar, förväntar vi oss att produktiviteten kan fortsätta att öka." "Modelleringsverktyg blir en allt viktigare grund för utvecklingsprocessen, tack vare deras förmåga att modellera, analysera och validera design på ett tidigt stadium", säger Chris Lanfear, analytiker på Venture Development Corporation (VDC). "Vi förväntar oss att marknaden för modelleringsverktyg för inbyggda system kommer att överstiga US$350 miljoner år 2006, vilket motsvarar en genomsnittlig erlig tillväxt om mer än 17%." Kommentarer från användare "Vi tror att automatisk implementation av visuellt utvecklade mjukvaruarkitekturer innebär nästa revolution inom mjukvaruutveckling," säger Jason Smith, Raytheon, USA. "Vår utvärdering av Tau/Developer var positiv, eftersom både verktyget och utbildningen överträffade våra förväntningar." "På Nokia Research Center har vi utvärderat Tau/Developer sedan början av 2002, och vi är imponerade av verktygets starka visuella modellerings- och simuleringsegenskaper, samt dess användarvänlighet, " säger Ari Ahtiainen, senior forskningschef, Nokia Research Center, Finland. "Det kommande UML 2.0 ser vi som en mycket viktig teknisk plattform, och vi tror att den kan signifikant förbättra produktiviteten jämfört med traditionella utvecklingsmetoder. Vår organisation håller redan på att sätta upp en UML 2.0-baserad utvecklingsmetodik för programvara för mobila protokoll, och Tau/Developer hjälper oss att förverkliga dessa planer." "Tau/Developer presenterar en bild av vår design på en högre nivå, och möjliggör simulering, validering och automatisk kodgenerering tidigare i livscykeln", säger Mark Jones, Thales e-Security, UK. "Detta innebär att vi kan demonstrera produktbeteende, bekräfta funktionalitet, samt hitta fel i systemen på ett tidigt stadium när det fortfarande är billigt att rätta till dem." Översikt över Tau/Architect & Tau/Developer · Exakta och entydiga specifikationer av system. En högkvalitativ implementation av språket UML (med stöd för kommande UML 2.0) medger systemspecifikationer som är exakta och lätta att förstå. · Möjlighet att specificera beteende hos system. Många verktyg erbjuder bara stöd för specifikation av systemarkitektur, men med Tau/Architect och Tau/Developer kan man också modellera dynamiskt beteende. · Automatisk kodgenerering av kompletta applikationer. Tau/Developer erbjuder automatiskt skapande av färdiga program direkt från modellen. · Dynamisk verifiering av modeller. Genom avancerad simulering kan användare på ett tidigt stadium säkerställa att systemet fungerar som det ska. · Kravhantering genom integration med Telelogic DOORS. En integration med DOORS för kravhantering kommer att bli tillgänglig senare i år. · Automatisk dokumentation genom integration med Telelogic DocExpress. Genom DocExpress kan man säkerställa att dokumentationen är komplett och ständigt uppdaterad. · Full skalbarhet i utvecklingen. Verktyget stödjer utveckling av små och stora system på valfri detaljeringsnivå. "I alltför många år har organisationer varit hänvisade till att använda många olika, och ofta otillräckliga, verktyg och metoder för systemspecifikation, programvaruutveckling och testning", säger Ingemar Ljungdahl, chief technology officer på Telelogic. "När andra industrier har gjort stora framsteg i effektivitet genom att automatisera manuella aktiviteter så har inte programvaruindustrin gått framåt fort nog. Tau Generation2 representerar nästa steg inom system- och mjukvaruutveckling eftersom dessa verktyg levererar en högt automatiserad, modellbaserad lösning som erbjuder stora förbättringar i termer av produktivitet." "Visuella verktyg skräddarsydda för olika användargrupper ger helt enkelt bättre resultat", säger Per Blysa, vice president inom Telelogics produktledning. "Eftersom Tau/Architect och Tau/Developer bygger på samma plattform, och samma språk, kan organisationer för första gången använda en integrerad lösning både för kraftfull systemutveckling och accelererad mjukvarukonstruktion. Detta förenklar utvecklingsmiljön, minimerar inlärningströskeln och snabbar upp introduktionen av Tau Generation2." Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag mer än 900 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter Ingemar Ljungdahl Catharina Sundelin Chief Technology Officer Vice President Corporate Communications Tfn: 040-650 00 00 Tfn: 040-17 47 30 E-mail: E-mail: ingemar.ljungdahl@telelogic.com catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00510/wkr0002.pdf

Dokument & länkar