Telelogic reglerar tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av ATA, Inc.

Report this content

Telelogic reglerar tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av ATA, Inc. MALMÖ - 8 oktober, 2002 - Telelogic (O-listan/TLOG) kungör idag att tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av ATA, Inc., vilket genomfördes i december 2000, har beslutats med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Tilläggsköpeskillingen kommer att betalas ut vid två tillfällen under innevarande år varför styrelsen har fattat två beslut om nyemission. Det första beslutet innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 8 792 kr 57 öre genom emission av 879 257 nya aktier. Det andra beslutet innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 4 021 kr 29 öre genom emission av 402 129 nya aktier till samma teckningskurs. Rätten att teckna de nya aktierna skall tillkomma säljarna av ATA, Inc. Betalning för tecknade aktier i den första emissionen skall erläggas genom kvittning mot 6 622 352 kr, och i den andra emissionen genom kvittning mot 3 028 739 kr, vilka belopp motsvarar nämnda säljares hela fordran på Telelogic avseende tilläggsköpeskilling. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2002. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag mer än 900 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Catharina Sundelin Fredrik Sjöholm Vice President Director Investor Corporate Relations Communications Tfn: 040-17 47 30 Tfn: 040-650 65 22 E-mail: E-mail: catharina.sundelin@te fredrik.sjoholm@telelogic.com lelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021007BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021007BIT00810/wkr0002.pdf

Dokument & länkar