• news.cision.com/
  • Telelogic/
  • Telelogic tecknar avtal om förvärv av Continuus - mjukvaruföretag inom configuration management

Telelogic tecknar avtal om förvärv av Continuus - mjukvaruföretag inom configuration management

Report this content

Telelogic tecknar avtal om förvärv av Continuus - mjukvaruföretag inom configuration management Avtal om förvärv av Continuus stärker Telelogics position som ledande leverantör av lösningar för realtidsutveckling MALMÖ, Sweden, 25 Oktober, 2000 - Telelogic AB har tecknat avtal om förvärv av alla utestående aktier i Continuus Software Corporation (NASDAQ:CNSW) till ett pris av 3,46 USD per aktie, vilket ger ett sammanlagt värde på 42 miljoner USD. De båda bolagens styrelser har godkänt förvärvsavtalet. Aktieägare motsvarande 36% av de utestående akter (full utspädning) har oåterkalleligt erbjudit sig att lösa in sina aktier i detta anbud. Continuus, med huvudkontor i Irvine i Kalifornien, USA, är ledande på mjukvara för configuration management till telekomindustrin och andra realtidssegment som flyg- bil- och försvarsindustrin. Företagets kunder är bl.a Nokia, Lucent, BT, BMW, Raytheon och Lockheed Martin. Under 1999 omsatte Continuus 37,3 miljoner USD. "Det här förvärvet är ett viktigt steg på vägen mot att skapa en fullt integrerad utvecklingsmiljö i världsklass. Vi skapar detta genom att kombinera de tekniskt mest överlägsna produkterna till en lösning som täcker hela utvecklingsprocessen.", säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Telelogic. "Continuus är starka i USA, de har en mycket god förståelse för vår marknad och en gedigen teknisk bakgrund. Som partner till företag och ingenjörer som utvecklar avancerad mjukvara är dessa kriterier är mycket viktiga för oss." "Det här kommer att ge vår lösning för configuration management de säljkanaler, marknadsfokus och kritisk massa som vi behöver.", säger John Wark, VD och koncernchef för Continuus. "Telelogic har det ledande varumärket, produkterna och ett globala nätverk, och viktigast av allt - samma syn på strategisk produktutveckling som vi har. Det här kommer att gynna både våra kunder och anställda." Telelogic har lagt ett bud på Continuus utestående aktier, vilket kommer att vara villkorat av att minst 51% av utestående aktier (efter full utspädning) accepterar erbjudandet samt godkännande i relation till konkurrenslagar och gällande myndighetsföreskrifter. Förstärkt marknadsposition QSS är dominerande på configuration management system för telekom och andra realtidssegment som bil-, flyg- och försvarsindustrin. Continuus kunder omfattar företag som Nokia, Lucent, NEC, BMW, Raytheon och Lockheed Martin. Med förvärvet av QSS i augusti i år öppnade Telelogic upp möjligheter i andra segment än realtid på marknaden för avancerad mjukvaruutveckling. Continuus lösningar har framgångsrikt används inom många olika avancerade mjukvaruprojekt, inklusive affärsapplikationer. Förvärvet ger därmed Telelogic en förstärkt marknadsposition även inom dessa segment. Kompletterande produkter Telelogic utvecklar och marknadsför avancerade utvecklingsverktyg och komponenter som täcker de flesta av utvecklingsprocessens faser: kravhantering, analys, design, implementation och test. En av de största utmaningar mjukvaruingenjörer står inför är att hantera snabb och konstant förändring. Continuus utvecklar och marknadsför Continuus CM Synergy, ett ledande system för configuration management vilket snabbar upp och förenklar processen. Continuus CM Synergy accelererar utvecklingsprocessen, maximerar effektiviteten och stödjer distribuerade utvecklingsteam. Ökad närvaro i USA Telelogic, åter igen, mer än fördubblar säljstyrkan i USA. Continuus har mer än 170 anställda i USA och Kanada, vilka huvudsakligen arbetar med sälj och konsulting. Bolaget har även 83 anställda i Europa med sälj och konsultverksamhet i Storbritannien, Frankrike och Tyskland samt 6 anställda i Australien. Synergieffekter Telelogic bedömer att betydande synergieffekter kommer att uppstå, bade relaterat till kostnader och intäkter. Exempel på synergieffekter är: Ökade intäkter från korsförsäljning av produkter och i geografiska områden Ökad säljkapacitet genom fokusering på kärnverksamheten och kärnkompetens Lägre kostnad för rekrytering Lägre fasta kostnader Framtida strategi Telelogic kommer att fortsätta att dominera realtidsindustrin med fokus på de ledande kommunikationsleverantörerna. Förstärkt av dagens förvärv kommer Telelogic aktivt att bygga partnerskap med nya nyckelkunder. Förvärvet skapar dessutom ökade möjligheter inom områden med avancerad mjukvaruutveckling utanför realtidsindustrin. I dessa segment kommer Telelogic leda utvecklingen med Continuus och DOORS och därmed skapa en plattform för forsatt tillväxt med ett kombinerat erbjudande. Finansiella effekter Continuus omsättning för 1999 uppgick till 37,3 miljoner USD. Telelogic uppskattar att Continuus kommer att konsolideras från den 1 december, 2000. Telelogics tillväxtprognos på 160% för helåret 2000 står fast. Förvärvet bedöms få en mindre positiv effekt på Telelogics resultat för helåret 2000. Finansieringen kommer att arrangeras av en ledande investment bank. För att finansiera förvärvet kommer Telelogic att genomföra en nyemission inom tre månader som medför en utspädning på ca 5%. Om Continuus Software Corporation (NASDAQ:CNSW) Continuus Software Corporation är en ledande leverantör av change management lösningar. Continuus CM Suite är den första verkligt integrerade change management lösningen för stora företag. Continuus erbjuder även en rad tjänster såsom utbildning, support och konsultation. Continuus har utvecklat nära kundrelationer med en rad företag over världen såsom Nokia, Ericsson, Motorola, Credit Suisse, BMW, Raytheon, Lockheed Martin etc. Företaget säljer sina produkter via egna bolag och distributörer i Nordamerika och Europa. För närvarande använder mer än 500 organisationer och 50 000 utvecklar Continuus/CM produkter. Continuus grundades 1987. För närvarande har Continuus mer än 260 anställda . Företaget är listat på NASDAQ sedan juli 1999. För mer information om Continuus, besök www.continuus.com. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic, som i dag finns i tretton länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar de ledande leverantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. En riktad nyemission genomfördes i januari i år, vilket gett bolaget kapital för fortsatt expansion. Telelogic är nu väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För ytterligare information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Ytterligare information om förvärvet Ytterligare information om förvärvet finns på Telelogics hemsida, www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD & Koncernchef Information & Investor Relations chef Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: E-mail: anders.lidbeck@telelogic.c catharina.sundelin@telelogic om .com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01110/bit0002.pdf

Dokument & länkar