Telelogic tecknar avtal värt 11,2 MSEK genom att förlänga kontrakt med statlig myndighet i Europa

- Statlig myndighet, som tillhandahåller underrättelse- och säkerhetstjänster, i ett europeiskt land utökar sitt nuvarande kontrakt med kravhanteringssystemet DOORS för anbud & upphandling -

MALMÖ – 28 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG), har utökat det redan framgångsrika samarbetet med en myndighet, som arbetar med underrättelse- och säkerhetstjänster för regeringen i ett europeiskt land. Under de senaste fyra åren har denna myndighet satt igång flera projekt för att förbättra sin verksamhet, inom vilka de har använt sig av Telelogics DOORS för kravhantering. Nu vill kunden utöka detta förbättringsarbete till att även omfatta avtals- och anbudsförfarande där DOORS Tender Management kompletterat med ytterligare konsulttjänster kommer att användas. Detta nya avtal, som bygger på det framgångsrika samarbete som redan finns mellan parterna, är värderat till cirka 11,2 MSEK (1,2 MEUR) och löper över en fyraårsperiod. Avtalet innebär att myndigheten får utökad funktionalitet samt integrerat stöd för att hantera kontrakt i en större omfattning när det gäller stora och komplexa upphandlingar. Kontraktssumman betraktas huvudsakligen som en konsultintäkt. Att kunden valde just Telelogics DOORS Tender Management beror på att den redan bevisat sin kapacitet inom komplexa upphandlingsförfarande i organisationer samt Telelogics bevisade förmåga att tillhandahålla personal med kunskap om hur kunder implementerar och driver dessa lösningar. “Telelogic är mycket nöjda över detta bevis på förtroende, inte bara för det arbete som vi hittills utfört åt denna myndighet utan också för deras val av DOORS för anbudshantering med tillhörande tjänster för sitt fortsatta arbete med att förbättra administrativa processer” säger Anders Lidbeck, VD på Telelogic.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar