Telelogic tecknar avtal värt 13,2 MSEK med ledande spanskt IT företag för leverans av ALM-lösning

Spanskt IT företag standardiserar på DOORS®, SYNERGY™ och TAU® Generation2 i ett fyraårskontrakt

MALMÖ – 21 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett fyraårigt avtal värt 13,2 MSEK (1,5 MEUR) med en ledande spansk applikationsutvecklare inom försvarsindustrin. Telelogic ska leverera en komplett lösning med stöd för hela applikationens livscykel (Application Lifecycle Managegement, ALM) genom att implementera Telelogic DOORS, SYNERGY, och TAU Generation2 som standard inom koncernen för utveckling av programvara och system. Telelogics konsultorganisation ska leda implementeringen av Telelogics ALM verktyg med början under första kvartalet 2005. Avtalet omfattar licenser och underhåll till ett värde av 10 MSEK (1,12 MEUR) och tjänster till ett värde av 3,2 MSEK (360 000 EUR). Telelogics ALM lösning består av Telelogic DOORS för kravhantering, SYNERGY för förändrings- och konfigurationshantering samt TAU för modellering, analys och test. Genom denna ALM lösning, försäkrar sig kundens utvecklingsteam om att uppnå kvalitet och precision genom hela projektet, ända från kravspecifikation till kod. Krav samlas in, länkas och spåras i DOORS, sedan verifieras de med UML 2.0 modellering i TAU. Konfigurationer och förändringar hanteras därefter i SYNERGY, som också gör det möjlig för utvecklingsteam som arbetar från olika platser att arbeta parallellt i samma komplexa utvecklingsmiljöer. ”Telelogics ALM lösning hjälper kunden att nå sina önskade mål; att förbättra effektiviteten i en mycket komplex utvecklingsmiljö, att snabbt införa utvecklingsverktyg samt att förbättra metodik, processer och mål, inklusive regelverk inom CMMi och ED109 för flygtrafikledning,” säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef på Telelogic. ”Genom att använda Telelogics verktyg i hela utvecklingsprocessen optimeras kommunikationen och samarbetet mellan samtliga utvecklingsteam som arbetar med parallella versioner. Detta ger färre misstag, sänkta utvecklingskostnader och minskade utvecklingstider.”

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar