Telelogic tecknar avtal värt 14,4 MSEK med ledande amerikansk tillverkare inom bilindustrin

Tillverkare av komponenter till bilindustri, som sedan tidigare använder SYNERGYTM, utökar nu användningen av Telelogics produkter till att även omfatta DOORS®

MALMÖ – 16 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett licens- och underhållsavtal värt 14,4 MSEK (2,2 MUSD) med ett ledande amerikanskt bolag inom bilindustrin. Bolaget är en världsledande tillverkare av elektronik, transportkomponenter och system för bilindustrin. Avtalet, som löper på tre år, kommer att förse 500 el- och elektronikingenjörer på ett dussintal utvecklingsplatser i olika delar av världen med Telelogics kravhanterings-verktyg DOORS. Detta avtal i kombination med den investering i Telelogics SYNERGY, som företaget gjorde tidigare i år, bekräftar kundens intention att göra Telelogic till sin strategiska leverantör av utvecklingsverktyg som stöder hela applikationens livscykel (Application Lifecycle Management, ALM). ”Detta avtal förstärker vår strategi att kunna leverera den bästa lösningen för hela applikationens livscykel” säger Anders Lidbeck, VD på telelogic. ”Med detta treårskontrakt fortsätter vi också att fördjupa vår penetration inom bilindustrin.” "Utvecklingen inom bilindustrin blir mer och mer sofistikerad vad gäller krav på prestanda och kvalitet. Komplexiteten i system och programvara kräver högre grad av automatisering av utvecklingsprocessen. När utvecklingsprocessen baseras på ett kravhanteringssystem säkerställer man att applikationen som byggs möter alla krav från början och därmed sänks kostnaderna för efterarbete och omprogrammering,” säger Scott Raskin, Telelogics VD för dotterbolag i Amerika och Asien. "I en industri med så höga krav som bilindustrin, ger DOORS den driftsäkerhet, kvalitet och möjlighet att spåra förändringar i applikationen, som krävs.”

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar