Telelogic tecknar avtal värt 5,7 MSEK med brittisk kommunikationskoncern

Kommunikationskoncern inför Telelogic DOORS®, TAU® Generation1 och SYNERGY™ som standardverktyg för utveckling av programvara för 3G

MALMÖ, Sverige – 30 December, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG), har tecknat ett licensavtal för Telelogic DOORS, TAU® Generation1 samt SYNERGY med ett globalt kommunikationsföretag. Avtalet som är ett tidsbegränsat licensavtal löper på tre år och är värt 5,7 MSEK (0,6 MEUR). Kunden, som har sitt huvudkontor i Storbritannien, är en ledande designer och tillverkare av innovativa mobila lösningar för trådlös kommunikation över hela världen. Telelogic har tecknat detta kontrakt med kundens avdelning för utveckling av programvara för 3G. Telelogics produktsvit kommer att implementeras som standard för kravhantering, konfigurationshantering, utveckling samt test inom denna avdelning. Marknaden för trådlös kommunikationsutrustning är ytterst konkurrensutsatt, där ledtider och produktkvalitet är av avgörande betydelse. Genom att använda DOORS, TAU Generation1 och SYNERGY i utvecklingsprocessen kommer kunden kontinuerligt att förbättra produktiviteten och kvaliteten i sin programvaruutveckling.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar