Telelogic tecknar avtal värt 5,9 MSEK med global tillverkare av kliniska och analytiska instrument

Global leverantör av kliniska och analytiska instrument implementerar DOORS® och SYNERGY™ i hela sin utvecklingsmiljö.

MALMÖ – 29 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) utökar sitt samarbete med en global leverantör av kliniska och analytiska instrument. Licensavtalet, som löper på ett år, inkluderar DOORS, SYNERGY/CM och SYNERGY/Change till ett värde av 5,9 MSEK (0,9 MUSD). Telelogic har genomfört ett framgångsrikt pilotprojekt hos denna kund, vilket nu resulterat i att kunden implementerar Telelogics produktsvit i hela sin utvecklingsmiljö. Kunden, som har sitt huvudkontor i USA, har en utvecklingsavdelning förlagd till flera kontor som är spridda över världen, där kunden vill att samtliga utvecklare skall arbeta mot samma bas av programkod. Telelogics produktsvit gör att kunden kan bygga ett globalt bibliotek av återanvändbara mjukvarukomponenter som kan inkorporeras med framtida produkter. Kunden kan därmed minska mängden programmering för varje utvecklingsprojekt och samtidigt öka säkerheten i produkten genom att återanvända komponenter som redan är testade i tidigare projekt. Kunden vill även implementera en lösning som knyter ihop alla faser i utvecklingsprocessen samtidigt som alla utvecklingsingenjörer bygger sina delar av utvecklingsarbetet utifrån de krav som ställs på produkten. Då kunden är en stor global leverantör av kliniska och analytiska instrument och system, måste de kunna möta krav som ställs av olika myndigheter, exempelvis FDA (Food and Drug Administration) i USA. Telelogics utvecklingsverktyg och processer hjälper kunden att möta dessa regler och krav. ”Denna kund behövde en verkligt integrerad och kravdriven ALM* lösning, vilket är exakt vad Telelogic kan leverera,” säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef på Telelogic. ”En kombination av Telelogics överlägsna teknologi och möjlighet att leverera en komplett lösning, var avgörande för denna försäljningsframgång.” *ALM – Application Lifecycle Management. En lösning med stöd för hela applikationens livscykel.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar