Telelogic tecknar avtal värt 7,9 miljoner med ledande amerikansk tillverkare av telekomutrustning

MALMÖ, Sverige – 21 December, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG), har tecknat ett licensavtal värt 7,9 miljoner för Telelogic TAU® Generation2 med en ledande tillverkare av telekomutrustning i USA. Telelogic TAU® Generation2 är en komplett utvecklingsmiljö för analys, design, implementation och test av avancerade system och programvara. Sedan tidigare använder kunden Telelogic DOORS® som standard för sin kravhantering. Tillsammans skapar dessa båda Telelogic verktyg en effektiv kravdriven utvecklingsprocess åt kunden. Licensavtalet, som löper under ett år, inkluderar Telelogic TAU Generation2, som är den senaste generationens utvecklingsverktyg för UML 2.0. Detta, tillsammans med TAU Generation1s produkter, som Telelogics SDL-baserade utvecklingsverktyg och TTCN-baserade testverktyg, kommer även fortsättningsvis att vara kundens val av utvecklingsverktyg. Integrationen mellan DOORS och TAU medför att ingenjörer som arbetar med DOORS, d.v.s. kravhantering, nu kan använda UML, d.v.s. modellbaserad utveckling, i sin kravhanteringsmiljö. Detta medför ännu bättre kvalitet på programvaran och ännu kortare utvecklingstider. “Behovet av fortsatt tillväxt är en ständig utmaning för våra kunder inom telekomsektorn. En av de viktigaste faktorerna för att uppnå tillväxt är att vara först på marknaden med kvalitetsprodukter som efterfrågas av konsumenterna. Samtidigt måste kostnader och arbetsresurser för produktutvecklingen minimeras. DOORS och TAU hjälper kunden att uppnå detta, då utvecklingsprocesserna förbättras genom bättre styrning, möjlighet att spåra förändringar samt bättre rapportering av kravrelaterad information,” säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef på Telelogic.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar