Telelogic tecknar avtal värt 8,3 MSEK med ledande amerikansk leverantör inom försvarssektorn

Global leverantör förnyar sitt underhållsavtal för Telelogic DOORS®, Telelogic SYNERGY™ och Telelogic TAU®

MALMÖ – 17 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG), har tecknat ett förnyat licens- och underhållsavtal värt 8,3 MSEK (1,25 MUSD) med en ledande amerikansk leverantör av försvarssystem. “Det förnyade förtroende för Telelogics DOORS, Telelogic SYNERGY och Telelogic TAU av en av världens ledande leverantör av försvarssystem är en tydlig bekräftelse på våra produkters kapacitet," säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef på Telelogic. “Kunden har haft stor framgång med hjälp av Telelogics lösning för applikationens hela livscykel, vilket legat till grund för det förnyade kontraktet."

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar