Telelogic tecknar licensavtal värt 8,1 MSEK med ledande amerikanskt företag inom flyg/försvarssektorn

Världsledande tillverkare av stora och små jetmotorer för civila och militära flygplan väljer Telelogics SYNERGY™ som ska ersätta tidigare lösningar för konfigurationshantering.

MALMÖ – 17 december, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG), har tecknat ett licens- och underhållsavtal värt 8,1 MSEK (1,2 MUSD) med en ledande amerikansk tillverkare av motorer för civila och militära flygplan. Företaget är en av de världsledande inom tillverkning av flygplansmotorer. Avtalet, som löper på fem år, kommer att förse fler än 400 ingenjörer inom avdelningen för kontroll av motorer med Telelogic SYNERGY. Tidigare har denna kund investerat i Telelogics marknadsledande kravhanteringsverktyg DOORS®. Dessa investeringar tillsammans med en partner som levererat sin världsledande lösning inom ”Product Lifecycle Management” d.v.s produkter med stöd för hela produktens livscykel, ger kunden en komplett ”Customer Needs Management” lösning. “Genom att integrera kravhanteringsverktyg samt verktyg för förändrings- och konfigurationshantering, hjälper vi kunden att sänka sina utvecklingskostnader och minska utvecklingstiderna samtidigt som kunden har möjlighet att på ett bättre sätt uppfylla de krav som ställs på produkten,” säger Scott Raskin, Telelogics dotterbolagschef för America och Asien. ”Det är med stor tillfredsställelse som vi ser ytterligare en stor global koncern byta ut våra konkurrenters konfigurationsverktyg mot Telelogics SYNERGY.” Telelogics SYNERGY valdes ut bland flera konkurrerande verktyg efter omfattande tester då verktygens funktioner och användarvänlighet provades i komplexa utvecklingsmiljöer. SYNERGY kommer att ersätta konkurrerande verktyg för förändrings- och konfigurationshantering. ”Telelogic stärker kontinuerligt sin ställning inom flyg- och försvarsindustrin,” säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef på Telelogic. ”Med Telelogics verktyg, kan utvecklingsteam arbeta på ett mycket effektivare sätt, har större möjlighet att hålla deadlines samt minimerar möjligheten att göra fel i utvecklingsprocessen. Vår bevisade framgång inom detta område med marknadsledande DOORS och SYNERGYs uppgiftsbaserade metodik, ger våra kunder en klar fördel i denna viktiga process.”

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar