Bravida väljer Telenor som helhetsleverantör av kommunikationstjänster

Service- och installationsföretaget Bravida har tecknat ett treårsavtal med Telenor för fast och mobil telefoni. Lösningen sammanbinder Bravidas cirka 100 kontor i Sverige och omfattar cirka 4 500 mobilabonnemang. Därmed blir Telenor Bravidas helhetsleverantör av kommunikationstjänster då man sedan tidigare har avtal för datakommunikation.

Den datakommunikationslösning Telenor levererar är uppbyggd med en teknik som möjliggör en vidareutveckling mot IP-telefoni.

- Vi ser stora möjligheter med en helhetslösning. Därför var det naturligt att upphandla telefonitjänsterna från samma leverantör som levererar datakommunikation. Den lösning som Telenor har erbjudit oss innebär både kostnadsbesparingar och minskad administration, säger Carlolof Borgudd, IT-direktör på Bravida.

Avtalet är tecknat på tre år och installationen påbörjas snarast möjligt.

- Affären med Bravida visar att vi är en trovärdig helhetsleverantör. Vi kan även se ett stort intresse för vår lösning som integrerar fast och mobil telefoni, i synnerhet från företag och organisationer som är spridda på många kontor, säger Kjell-Erik Tenold, VD på Telenor AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Moniqa Löfstedt, informationschef Telenor AB.
Telefon: 0734-418 101, e-post: moniqa.lofstedt@telenor.se

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.