DHL:s kunder får en kontaktyta med ny plattform från Telenor

DHL Express Nordic och Telenor Link AB har tecknat samarbetsavtal för leverans av ny plattform för DHL:s nya Nordiska Contact Center med närmare 1000 kundserviceagenter. Med den nya lösningen kan DHL:s Nordiska kunder redan i höst kontakta DHL dygnet runt genom ett nummer per land.

Med hjälp av Telenor Links nätbaserade Contact Center -lösning kan DHL integrera organisation och processer i ett enhetligt Nordiskt Contact Center.

- På det här viset skapar vi en gemensam kundfront för samtliga våra Nordiska verksamheter inom det nya DHL Express som samlat tidigare Danzas, Euro Express och DHL Worldwide Express i ett företag, säger Susanne Schildt, Nordisk Kundservicedirektör på DHL. Samtidigt gör vi betydande besparingar eftersom lösningen samverkar med vår befintliga tekniska infrastruktur.

Telenors lösning är en tjänsteplattform vilket innebär att DHL inte behöver investera i egen infrastruktur eller ansvara för drift, underhåll och uppgraderingar.

- Ett av DHL:s viktigaste kriterier vid val av leverantör var att säkerställa en snabb och enhetlig implementering i alla Nordiska länder med en gemensam prisstruktur. Avgörande var även att leverantören kunde erbjuda en kontaktyta för förhandling, avtal, fakturering och support, säger Johan Wästlund, VD i Telenor Link AB.

Installationen av den nya plattformen startar omgående i Norge, Danmark och Finland. Sverige följer under hösten.

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.