Ny ledningsgrupp i Utfors / Telenor Business Solutions

Report this content

VD Björn Johan Flakstad har utsett en ny ledningsgrupp i det sammanslagna bolaget Telenor Business Solutions / Utfors.

Ledningsgruppen består av:
Björn Johan Flakstad, VD
Johan Dennelid, Finansdirektör
Christina Hurtig, Ekonomidirektör
Hans Svensson, Försäljningsdirektör
Jonas Bengtsson, Chefsjurist
Krister Tånneryd, Direktör Affärsstöd
Eva Hjelm, Personaldirektör
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör
Kurt Hörnqvist, Nätdirektör
Magnus Jäderbo, Direktör Produktledning

För ytterligare information kontakta:
Björn Johan Flakstad, Verkställande Direktör, Telenor AB / Utfors AB, tfn: + 46 8 587 8777
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, Telenor AB / Utfors AB, tfn: +46 8-5270 3016 el. +46 708-483016