Statskontorets ramavtal ger Telenor / Utfors ytterligare statlig kund

Sjöfartsverket har tecknat ett avtal med Telenor / Utfors om datakommunikation. Avtalet uppgår till ett värde om 6 MSEK över 2 år och omfattar 40 IP-portar.

Sjöfartsverket väljer Telenor / Utfors som leverantör av datakommunikation. Avtalet gäller Sjöfartsverkets WAN (Wide Area Net), som är det externa nätet för datakommunikation mellan sjötrafikområden, lotsplatser och inspektionsområden. I princip innebär det att Telenor / Utfors ansvarar för alla förbindelseer fram till huvudkontorets interna nät.

- Lösningen som Telenor / Utfors erbjuder ger oss en kostnadseffektiv kommunikation mellan våra enheter. Det nödvändiga kommunikationsflödet får en flexibel och framtidssäker plattform, säger Håkan Bley, projektledare på Sjöfartsverket.

Avtalet ligger inom Statskontorets ramavtal för telefoni och datakommunikation-transmission och gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligre två år.

- Vi är självklart mycket glada och nöjda över att Sjöfartsverket har valt Telenor / Utfors som leverantör, säger Björn Johan Flakstad, VD för Telenor / Utfors. Det visar än en gång att vi kan erbjuda en unik, konkurrenskraftig, säker och attraktiv teknisk lösning. För Telenor/Utfors är det viktigt att visa att vi möter de hårda krav som Sjöfartverket ställer.

För mer information
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, Telenor / Utfors, tfn + 46 8 5878 8100 eller 0734-418100

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.