T-systems väljer Telenors infrastruktur

Deutsche Telekoms dotterbolag T-systems väljer Telenors operatörstjänster för sitt skandinaviska nät

Telenor har tecknat ett flerårigt avtal med T-systems innebärande att Telenor tillhandahåller ett flertal olika operatörstjänster till T-systems. Avtalet innehåller köp av fiber- och våglängdskapacitet samt Co-location i Telenors backbone och mainsiter samt underhåll av dessa tjänster.

Avtalet löper över 15 år. Totalt är avtalet värt ca 285 Mkr, ca 19 Mkr årligen. Möjlighet för omförhandling av avtalet erbjuds vart tredje år under avtalstiden.

"Det är mycket positivt för Telenor att försäljningen av nättjänster åter ger stora intäkter." säger Björn Johan Flakstad, VD Telenor AB. Avtalet är också en stark bekräftelse på den höga kvaliteten i Telenors nät och på den teknik vi använder oss av."

Telenors fiberoptiska stamnät är konstruerat för att kunna hantera långt större mängder data- och teletrafik än den som Telenor själv genererar. Vid sidan om kärnaffären, IP-baserad höghastighetskommunikation för företagsmarknaden, erbjuder Telenor även en rad nättjänster för den s.k. carriermarknaden. Erbjudandet omfattar t ex kanalisation, långtidsuthyrning av svart fiber, drift och underhåll av den uthyrda fibern, uthyrning av utrymme i siter (telehousing), samt våglängdskapacitet och administrerad bandbredd

För mer information
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, Telenor, tfn + 46 8 5878 8100 eller 0734-418100

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.