Telenor / Utfors genomför omstrukturering

Svenska Telenor, det bolag som bildades genom samgåendet mellan Telenor Business Solutions och Utfors i december 2002, har nu avslutat bemanningsprocessen av den gemensamma organisationen. Den dubbelbemanning som finns på vissa positioner har därmed kunnat preciseras. Som en direkt konsekvens av samgåendet förväntas en övertalighet på ca 90 personer, som får lämna Telenor i Sverige under året.

- Det är alltid tråkigt att behöva varsla kompetent personal, men en sammanslagning mellan bolag med likartad verksamhet får nästan undantagslöst den här typen av konsekvenser, säger Björn Johan Flakstad, VD för svenska Telenor.

Personalförändringen beräknas vara slutförd under hösten och berör i allt väsentligt den svenska delen av organisationen.

Telenor är tvåa på den svenska företagsmarknaden. Sammanslagningen av Telenors telefonikunnande och Utfors kompetens inom datakommunikation har ökat slagkraften ytterligare.

- Vi har tagit flera intressanta affärer under de två månader vi varit igång. När nu den nya organisationen är helt på plats kommer vi att öka trycket på marknaden ytterligare, säger Björn Johan Flakstad.

För mer information
Moniqa Löfstedt, tf Pressansvarig, Telenor / Utfors, tfn + 46 8 5878 8101 eller 070 -848 3087

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.