Telenor bygger nytt datanät åt Handelsbanken

Telenor har slutit avtal med Handelsbanken om nytt datakommunikationsnät som ska koppla samman bankens ca 400 kontor över hela Sverige. Handelsbanken byter såväl teknik som leverantör och får nu ett modernt datanät baserat på IP-VPN-teknik. Telenor levererar både själva infrastrukturen och tjänsten Internetaccess.

- Med den lösning som Telenor erbjuder får våra bankkontor en större säkerhet tack vare möjligheten till full nätredundans. För våra kunder betyder det att bankens nät aldrig behöver ligga nere. Dessutom får vi ett datanät där vi tagit höjd även för framtida funktioner baserade på IP-teknik, säger Anders H Johansson, vice VD och IT-chef på Handelsbanken.

För Handelsbanken är datanätets prestanda helt avgörande för verksamheten och för att alltid vara tillgänglig för sina kunder. Därför erbjuder Telenor i avtalet en möjlighet till lösning med en satellitlänk som kan ta över kontorens anslutning till nätet för den händelse att marknätet tillfälligt skulle vara ur funktion.

- Handelsbanken har alltid haft krav om att välja snabba förändringar och flexibla lösningar. Telenor förstår bankens syn på en samarbetspartner snarare än en leverantör så att vi helt kan fokusera på våra bankkunder, säger Anders H Johansson.

Avtalet gäller 433 svenska bankkontors datanät, Handelsbankens fem regionhuvudkontor samt huvudkontoret.

- Handelsbanken blir för Telenor den största kunden inom bank- och finanssektorn vilket vi definierat som ett av våra strategiska tillväxtområden. Banker har mycket höga krav på funktion och tillgänglighet. Därför ser vi affären som en bekräftelse på att vi lyckats i vår strävan att erbjuda svenska företag de bästa förutsättningarna, säger Kjell-Erik Tenold, VD för Telenor AB.

Installationerna inleds kring årsskiftet och fasas in successivt under 2005.

För ytterligare information vänligen kontakta Moniqa Löfstedt, informationschef Telenor AB. Tele: 0734-418 101, e-post: moniqa.lofstedt@telenor.se

Pressbilder finns på Telenors webbplats: http://www2.telenor.se/press/bildarkiv.aspx

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.