TELENOR OCH ELISA INLEDER SAMARBETE

Telenors svenska dotterbolag Telenor AB och finländska Elisa Abp:s dotterbolag ElisaCom Ab har undertecknat ett s k Preferred Partnersamarbetsavtal. Avtalet grundar sig på en avsiktsförklaring som offentliggjordes i juli.

Genom avtalet ser båda parterna varandra som prioriterad samarbetspartner när man tillhandahåller tele- och datakommunikationslösningar till sina respektive kunder i Norden och Baltikum. Telenor kan framgent utnyttja Elisas nätverk i Finland och i Baltikum samtidigt som Elisa får tillgång till Telenors nordiska nätverk. Båda parter utökar därigenom den geografiska täckningen för sina tjänster betydligt och kan på ett ännu bättre sätt betjäna sina nordiska kunder.

"Genom en förstärkt närvaro i Finland och Baltikum förstärks också funktionaliteten i Telenors erbjudande, vilket kommer våra företagskunder till del genom enklare kontaktvägar och bättre totalekonomi i kommunikationslösningarna. Vi ser fram emot att i Telenor kunna erbjuda båda parternas internationella kunder flexibla och högkvalitativa tjänster", säger Björn Johan Flakstad, VD Telenor AB.

"För Elisas företagskunder betyder detta samarbete att företagets moderna nätverkstjänster nu är tillgängliga i hela Skandinavien. Vi är mycket nöjda över att i Elisa kunna garantera båda parternas internationella kunder flexibla och högklassiga tjänster", säger ElisaCom Ab:s verkställande direktör Pasi Lehmus.


För mer information vänligen kontakta

Verkställande direktör Björn Johan Flakstad, Telenor AB, tel: +46 8 5878 7000 Kommunikationsdirektör Markus Boberg, Telenor AB, tel: +46 8 5878 8100,
+46 734 418100
www.telenor.se

Verkställande direktör Pasi Lehmus, ElisaCom Ab, telefon +358 0 50 5500 022, pasi.lehmus@elisa.fi, www.elisa.fi

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.