Unisys väljer Telenor

Unisys har skrivit avtal med Telenor om datakommunikation. Avtalet omfattar 48 stycken IP-VPN-portar och löper över tre år med möjlighet till årsvis förlängning.

"I Unisys Outsourcingåtaganden ingår alltid ett kontinuerligt förbättringsarbete för att hitta effektivisering och kostnadssänkningar för våra kunders räkning. När det gäller lösningar för kommunikation har Telenor aktivt deltagit i denna process och visat sig vara lyhörda, flexibla och ha konkurrenskraftiga priser", säger Roger Westerdahl, Affärsområdeschef Outsourcing Norden på Unisys. "Med sitt nordiska perspektiv passar Telenors tjänster bra i Unisys outsourcingerbjudanden i Norden."
Avtalet med Telenor är en del i en kommunikationslösning till Unisys slutkund Cerdo Bankpartner AB. Tidigare har Unisys använt Telenors tjänsteportfölj för kommunikationslösningar till Svensk Exportkredit och Förvaltnings AB Stadsmuren.

För mer information
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, Telenor / Utfors, tfn + 46 8 5878 8100 eller 0734-418100

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.