Volvohandelns Utvecklings AB väljer Telenor

Volvohandelns Utvecklings AB har tecknat ett avtal med Telenor om datakommunikation. Avtalet löper över 3 år. Ordervärdet beräknas till ca 45 miljoner kronor.

Volvohandelns utvecklings AB väljer Telenor som leverantör av datakommunikation. Avtalet gäller Volvohandelns WAN (Wide Area Net), som är det externa nätet för datakommunikation. Volvohandelns Utvecklingsbolag AB ägs av Volvo Personbilar Sverige AB och är systemleverantör till svenska personvagns- och lastvagnsåterförsäljare samt personvagnsåterförsäljare i Norge.

- Telenors IP-baserade nät ger oss en kostnadseffektiv kommunikationslösning mellan våra skandinaviskaåterförsäljare, säger Bengt Åke Andersson, VD för Volvohandelns Utvecklings AB.

- Vi är självklart stolta över att Volvohandelns utvecklings AB väljer Telenors tjänster för sina datakommunikationslösningar, säger Björn Johan Flakstad, VD för Telenor. För Telenor är det viktigt att visa att vi möter de hårda krav på säkerhet och flexibilitet som Volvohandelns utvecklings AB ställer.

För mer information
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, Telenor, tfn + 46 8 5878 8100 eller 0734-418100

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.